Makale

 1. Gürbüz Fatih,Gökçe Yasemin,Töman Ufuk,Gürbüz Songül,Gökçe Faruk,"Fen Bilimleri Dersi Güneş Sistemi ve Ötesi Ünitesinde Stem Uygulamalarının Akademik Başarıya ve Kalıcılığa Etkisi",Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Dergisi,vol.8,no:2,pp:30 - 39, 2019
 2. Gürbüz Fatih,Konakçı Aykut Akın,Töman Ufuk,"Fen Bilimleri Öğretmenlerinin ve Öğretmen Adaylarının Çevre Bilgi ve Çevre Eğitimi Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi",International Journal of Human Sciences,vol.16,no:4,pp:1228 - 1243, 2019
 3. Gürbüz Fatih,Yeğen Miray,"Sınıf Öğretmenlerine Ait Sınıf Yönetimi Yeterliklerinin Öğretmen ve Öğrenci Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi",Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,vol.7,no:9,pp:27 - 44, 2019
 4. Gürbüz Fatih,Tehci Alaaddin,Töman Ufuk,"Okul Öncesi Eğitimin İlkokul Öğrencilerinin İlk Okuma ve Yazma Başarısına Etkisi",SDU International Journal of Educational Studies,vol.6,no:1,pp:18 - 30, 2019
 5. Gürbüz Fatih,Çeker Ezelnur,Töman Ufuk,"Eğitsel Şarkı ve Oyun Tekniklerinin Öğrencilerin Akademik Başarıları ve Kalıcılığı Üzerine Etkileri",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.12,no:24,pp:593 - 612, 2017
 6. Gürbüz Fatih,Töman Ufuk,"A Living Example of Lifelong Learning Prof Dr Necmettin Tozlu",Bayburt eğitim Fakültesi dergisi,vol.11,no:2,pp:600 - 614, 2016
 7. Turgut Ümit,Salar Rıza,Aksakallı Ayhan,Gürbüz Fatih,"Bireysel Farklıkların Öğretim Sürecine Yansımasına Dair Öğretmen Görüşlerinin İncelenmesi Nitel Bir Araştırma",Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.11,no:2,pp:432 - 444, 2016
 8. Gürbüz Fatih,"Physics Education Effect of Micro Teaching Method Supported By Educational Technologies on Pre Service Science Teachers Misconceptions on Basic Astronomy Subjects",Journal of Education and Training Studies,vol.4,no:2,pp:27 - 41, 2016
 9. Gürbüz Fatih,"The Views of Pre Service Teachers Who Take Special Teaching Course Within the Context of Pedagogical Formation Certifica Program About Micro Teaching Method and a Physics Lesson Plan",International Journal on New Trends in Education and Their Implications,vol.6,no:4,pp:1 - 17, 2015
 10. Töman Ufuk,Odabaşı Çimer Sabiha,Gürbüz Fatih,Ergen Yusuf,"Mikroorganizma Kavramının Farklı Öğrenim Seviyelerinde Öğrenilme Durumunun Araştırılması",Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi,vol.6,pp:18 - 29, 2014
 11. Aksoy Gökhan,Gürbüz Fatih,"Öğrenci Takımları Başarı Bölümleri Tekniğinin 7 Sınıf Kuvvet ve Hareket Ünitesinde Öğrenci Başarısına Etkisi",İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi,vol.1,no:1,pp:22 - 29, 2014
 12. Gürbüz Fatih,"Students Views on Distance Learning in Turkey An Example of Anadolu Universıty Open Education Faculty",The Turkish Online Journal of Distance Education,vol.15,no:2,pp:239 - 250, 2014
 13. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit,"7e Modelinin 6 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Uygulanışına Yönelik Öğrenci Görüşleri",Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,vol.1,no:1,pp:41 - 54, 2013
 14. Töman Ufuk,Akdeniz Ali Rıza,Odabaşı Çimer Sabiha,Gürbüz Fatih,"Extended Worksheet Developed According to 5e Model Basedon Constructivist Learning Approach",International Journal on New Trends in Education and Their Implications,vol.4,no:4,pp:173 - 183, 2013
 15. Gürbüz Fatih,Töman Ufuk,Aksoy Gökhan,Odabaşı Çimer Sabiha,"Pre Service Science Teachers Views About Teaching Theories and Methods",International Journal on New Trends in Education and Their Implications,vol.4,no:4,pp:197 - 207, 2013
 16. Gürbüz Fatih, Turgut Ümit, Salar Rıza,"7e Modelinin 6 Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinde Akademik Başarı ve Kalıcılığa Etkisi",Türk Fen Eğitimi Dergisi,vol.10,no:3,pp:80 - 94, 2013
 17. Aksoy Gökhan,Gürbüz Fatih,"An Example for the Effect of 5e Model on the Academic Achievementof Students in the Unit of Force and Motion",İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.14,no:2,pp:1 - 16, 2013
 18. Gürbüz Fatih,Aksoy Gökhan,Töman Ufuk,"The Effects of Reading Writing Application and Learning Together Techniques on 6th Grade Students Academic Achievements on the Subject of Matter and Temperature",Mevlana International Journal of Education,vol.3,no:2,pp:139 - 150, 2013
 19. Turgut Ümit,Gürbüz Fatih,Salar Rıza,Töman Ufuk,"The Viewpoints of Physics Teacher Candidates Towards the Concepts in Special Theory of Relativity and Their Evaluation Designs",International Journal of Academic Research,vol.5,no:4,pp:481 - 489, 2013
 20. Töman Ufuk, Gürbüz Fatih, Çimer Sabiha Odabaşı,"The Views of Science and Technology Teachers About Computer Assisted İnstruction",Mevlana International Journal of Education,vol.3,no:2,pp:77 - 87, 2013
 21. Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih,"Group Investigation Teachıng Technique in Turkish Primary Science Courses",Balkan Physics Letters,vol.21,pp:99 - 106, 2013
 22. Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih,"The Effect of Group Research and Cooperative Reading Writing Application Techniques in the Unit of What İs the Earth Crust Mamde of on the Academic Achievements of the Students and the Permanent",Balkan Physics Letters,vol.21,pp:132 - 139, 2013
 23. Uzoğlu Mustafa, Gürbüz Fatih,"Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Isı ve Sıcaklık Konusundaki Kavram Yanılgılarının Belirlenmesinde Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Kullanılması",The Journal of Academic Social Science Studies,vol.6,no:4,pp:501 - 517, 2013
 24. Aksoy Gökhan,Gürbüz Fatih,"The Effects of Reading Writing Application Technique and Learning Together Technique on Increasing 6th Grade Students Academic Achievement and Students Opinions About These Techniques",Energy Education Science and Technology Part B,no:1,pp:10 - 13, 2012
 25. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih,"Effect of Conceptual Change Text Approach on Removal of Students Misconceptions About Heat and Temperature",Int. J. of Innovation and Learning,vol.11,no:4,pp:386 - 403, 2012
 26. Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih,"İşbirlikli İki Farklı Tekniğin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi",Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi,vol.11,no:42,pp:67 - 78, 2012
 27. Açışlı Sibel, Turgut Ümit, Gürbüz Fatih,"Elektrik Konularının Öğretiminde 5e Modelinin Öğrenci Başarısına Etkisi",Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi,vol.1,no:3,pp:352 - 357, 2012
 28. Turgut Ümit, Gürbüz Fatih, Turgut Güven,"10th Grade Science Class Students Misconceptions About Electric Current",Energy Education Science and Technology Part B,vol.4,no:2,pp:627 - 636, 2012
 29. Aksoy Gökhan,Gürbüz Fatih,"6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersinde Birlikte Öğrenme Tekniğinin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi",Journal of Educational and Instructional Studies in the World,vol.2,no:1,pp:128 - 134, 2012
 30. Aksoy Gökhan, Gürbüz Fatih,"7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretiminde İki Farklı İşbirlikli Öğretim Tekniğin Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkileri",Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.6,no:1,pp:54 - 64, 2011
 31. Turgut Ümit,Gürbüz Fatih,"Effects of Teaching with 5e Model on Students Behaviors and Their Conceptual Changes About the Subject of Heat and Temperatureısı ve Sıcaklık Konusunda 5e Modeliyle Öğretimin Öğrencilerdeki Kavramsal Değişime ve Onların Tutumlarina Etkisi",International Online Journal of Educational Science,vol.3,no:2,pp:679 - 706, 2011
 32. Turgut Ümit,Gürbüz Fatih,Turgut Güven,Açışlı Sibel,"Lise 2. Sınıf Fen Şubesi Öğrencilerinin Kuvvet ve Hareket Konusundaki Kavram Yanılgıları",Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.1,no:1,pp:71 - 85, 2011
 33. Açışlı Sibel,Turgut Ümit,Altun Yalçın Sema,Gürbüz Fatih,"Elektrik Konusunda 5e Öğrenme Modeline Dayalı Öğretimin Üniversite Öğrencilerinin Bilimsel İşlem Becerilerine ve Fizik Laboratuvarına Karşı Tutumlarına Etkisi",Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,vol.4,no:2,pp:80 - 92, 2009