Bildiri

  1. Bakır Dayı Rumeysa (25.03.2022), "Birleşik Arap Emirliği Hikayeciliğinde Kadın Yazarlar", presented at the Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kadın Çalışmaları,
  2. Bakır Dayı Rumeysa (05.05.2023 - 07.05.2023), "“şuhrub Yalnızı Mihail Nu’ayme ve Eserlerindeki Yalnızlık Teması”", presented at the FSMVÜ Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi, 2023
  3. Bakır Dayı Rumeysa (16.09.2021 - 18.09.2021), "Mehcer Edebiyatçılarının Basın Yayın Faaliyetleri", presented at the GÖÇ OLGUSUNUN MODERN ARAP EDEBİYATINA ETKİLERİ, 2021
  4. Bakır Dayı Rumeysa (30.10.2017 - 31.10.2017), "Arap Edebiyatında Sansür ve Yakupyan Apartmanı Örneği", presented at the Uluslararası Ortadoğu Kongresi (Dil, Tarih ve Edebiyat), 2017
  5. Bakır Dayı Rumeysa (12.10.2016 - 14.10.2016), "Nietzsche’nin “ Böyle Buyurdu Zerdüşt”ü ile Cibran Halil Cibran’ın “en-Nebi” (Ermiş) Arasındaki Benzerlikler", presented at the VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016
  6. Bakır Dayı Rumeysa (01.12.2016 - 03.12.2016), "Orta Doğu Hıristiyan Arap Edebiyatçılarından Göçedebiyatı", presented at the I.Uluslararası göç ve Kültür Sempozyumu, 2016
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk