Makale

  1. Bakır Dayı Rumeysa,"Nietzsche ve Cibrân Karşılaştırması: Böyle Buyurdu Zerdüşt ve Ermiş Örneği",Beytulhikme An International Journal of Philosophy,vol.1,no:14,pp:183 - 206, 2024
  2. Bakır Dayı Rumeysa,"Selçuklu Dönemi İran’ında Arapça Yazan Müellifler",Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi,vol.6,no:11,pp:29 - 38, 2024
  3. Bakır Dayı Rumeysa,"Birleşik Arap Emirliği Hikâyeciliğinde Kadın Yazarlar",Istanbul Journal of Arabic Studies (ISTANBULJAS),vol.6,no:2,pp:311 - 330, 2023
  4. Bakır Dayı Rumeysa,"Savaşın Kadın Kalemine Yansıması - Lübnan Örneği",Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi,no:69,pp:707 - 716, 2020
  5. Bakır Dayı Rumeysa,"Arap Edebiyatında Sansür ve Yakupyan Apartmanı Örneği",Doğu Esintileri,no:15,pp:149 - 178, 2023
  6. Bakır Dayı Rumeysa,"Lübnan Edebiyatında Tiyatronundoğuşu ve Gelişimi",bayburt üniversitesi insan ve toplum bilimleri fakültesi dergisi,vol.2,no:4,pp:103 - 113, 2019
  7. Bakır Dayı Rumeysa,"Mehcer (Göç) Edebiyatındavahdet-İ Vücud ve Ruh Göçü",bayburt üniversitesi insan ve toplum bilimleri dergisi,vol.1,no:1,pp:41 - 59, 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk