Öğrenim Bilgileri

  1. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü, Lisans-Anadal, 2005 - 2009
  2. Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, Lisans-ÇiftAnadal, 2006 - 2010
  3. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (YL) (Tezli), Yüksek Lisans-Tezli, 2009 - 2012
  4. Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Arap Dili ve Edebiyatı (DR), Doktora, 2012 - 2018
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk