İdari Görev

  1. Yurt içi, "Eğitim Koordinatörü", 2020, 2022, Bayburt Üniversitesi, ,
  2. Yurt içi, "Komisyon Başkanlığı", 2020, 2022, Bayburt Üniversitesi, ,
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk