معلم Ahmet Küçük

"Yabancı Dil Dersinde Yetkinlik Yönelimi", Ahmet Küçük, Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013

"Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere Yönelik Algı: Bayburt Üniversitesi Öğrencileri Üzerinden Bir Değerlendirme", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

"Yurtdışında Çalışıp Ülkesine Gelen İşgücünün Kendi Kentlerine Ekonomik ve Sosyal Katkıları: Bayburt Örneği", Hayriye Şengün, Ahmet Küçük, (17.05.2019-19.05.2019), Uluslararası 19 Mayıs Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, 2019

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2018 Öğretim Görevlisi Rektörlük, Bayburt Üniversitesi
2014 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
2013 - 2018 Uzman Rektörlük, Bayburt Üniversitesi
2009 - 2014 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Alman Dili ve Edebiyatı (yl) (tezli), Sakarya Üniversitesi
1992 - 1997 Lisans Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü, Hacettepe Üniversitesi