Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Komisyonlar

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu(Genel Sekreterlik)

Araştırma ve Geliştirme Komisyonu(Kalite Koordinatörlüğü)

Bilimsel Araştırmalar Proje Komisyonu(Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü)

Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu(Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)

Bologna Eşgüdüm Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Eğitim ve Öğretim Komisyonu(Kalite Koordinatörlüğü)

Etik Kurul Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Güvenlik Komisyonu(Genel Sekreterlik)

İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Kalite Komisyonu(Kalite Koordinatörlüğü)

Koronavirüs Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Kütüphane Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Liderlik Yönetim ve Kalite Komisyonu(Kalite Koordinatörlüğü)

Lisansüstü Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Lojman Tahsis Komisyonu(İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı)

Meslek Yüksekokulları Kurulları(Genel Sekreterlik)

Mevzuat Komisyonu(Hukuk Muşavirliği)

Öğrenci Konseyi(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Öğretim Üyeliği Ön Değerlendirme Komisyonu(Personel Daire Başkanlığı)

Öğretim Üyesi Yetiştirme Program Koordinatörlüğü(Personel Daire Başkanlığı)

Önlisans/Lisans Eğitim - Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

ÖSYM İl Koordinatörlüğü(ÖSYM İl Koordinatörlüğü)

Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu(Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı)

Toplumsal Katkı Komisyonu(Kalite Koordinatörlüğü)

Uzaktan Eğitim Öğretim Komisyonu(Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)

Yabancı Uyruklu Personel(Personel Daire Başkanlığı)

Yayın Komisyonu(Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı)

Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı