Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Rektör Yardımcıları
Görev Dağılımı
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • İlahiyat Fakültesi
 • Uygulamalı Bilimler Fakültesi
 • Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 • Sağlık Hizmetleri MYO
 • Demirözü M.Y.O
 • Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü (BAP)
 • Çevre Yönetim Ofisi
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 • Güvenlik Komisyonu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Etik Kurulu
Görev Dağılımı
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi
 • Spor Bilimleri Fakültesi
 • Aydıntepe M.Y.O
 • Teknik Bilimler MYO
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
 • Bayburt Tarihi ve Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Dede Korkut Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Spor Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı
 • Yabancı Uyruklu Personelin Çalıştırılmasına İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Ön Değerlendirme Komisyonu
 • Meslek Yüksekokulu Kurulları
 • Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Dijital Dönüşüm Ofisi ve Yazılım Koordinatörlüğü
Görev Dağılımı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
 • Adalet M.Y.O
 • Mühendislik Fakültesi
 • Eğitim Fakültesi
 • Sosyal Bilimler MYO
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
 • Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
 • Döner Sermaye İşletmesi
 • İktisadi İşletmeler
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Koordinatörlüğü (ÖYP)
 • Öğrenci Konseyi
 • Engelli Öğrenci Birimi
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı