Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Rektör Yardımcıları
Görev Dağılımı
 • Sağlık Bilimleri Fak.
 • İlahiyat Fak.
 • Eğitim Fak.
 • Uygulama Bilimler Fak.
 • Spor Bilimleri Fak.
 • Sağlık Hizmetleri MYO
 • Demirözü MYO
 • Sosyal Bilimler MYO
 • Kütüphane ve Dokümantasyon D.B.
 • Bilgi İşlem D.B.
 • Sürekli Eğitim Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Arıcılık Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Spor Eğitimi Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi
 • Bilimsel Araştırma Proje Koordinatörlüğü(BAP)
 • Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu
 • Güvenlik Komisyonu
 • Mevzuat Komisyonu
 • Koronavirus(COVİD-19) Komisyonu
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Etik Kurulu
Görev Dağılımı
 • Mühendislik Fak.
 • İnsan ve Toplum Bilimleri Fak.
 • Sanat ve Tasarım Fak.
 • Lisansüstü Eğitim Enst.
 • Adalet MYO
 • Aydıntepe MYO
 • Yapı İşleri ve Teknik D.B.
 • Bayburt Tarihi ve Kültürü Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Türkçe Öğretimi Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Dede Korkut Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Uyg. ve Araş. Merkezi
 • Uluslararası İlişkiler Koor.(Erasmus Değişim Programı Koor.,Farabi Değişim Programı Koor.,Mevlâna Değişim Programı Koor.)
 • Konut Tahsis Komisyonu Başkanlığı
 • Yabancı Uyruklu Personelin Çalıştırılmasına İlişkin İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu
 • Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atama ve Yükseltilme Ön Değerlendirme Komisyonu
 • Meslek Yüksekokulu Kurulları
 • Yabancı Uyruklu Öğrenci Komisyonu
 • Yayın Komisyonu Başkanlığı
 • Dijitalleşme
 • Kariyer Hizmetleri Merkezi
Görev Dağılımı
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
 • Teknik Bilimler MYO
 • İdari ve Mali İşler D.B.
 • Öğrenci İşleri D.B.
 • Sağlık, Kültür ve Spor D.B.
 • Döner Sermaye İşletmesi
 • İktisadi İşletmeler
 • Gıda Tarım ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi
 • Rektörlüğe Bağlı Bölümler (Enformatik,Yabancı Diller,Türk Dili,Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi,Temel Bilimler Bölüm Başkanlıkları)
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü
 • Kalite Güvence ve Stratejik Plan Ekip Sorumluluğu
 • Eğitim-Öğretim Komisyonu
 • Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK)
 • Bilimsel, Kültürel ve Sosyal Etkinlikler Düzenleme Komisyonu (Kültürel Faaliyetler Komisyonu)
 • Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi Koordinatörlüğü (ÖYP)
 • Çevre Yönetim Ofisi, AR-GE, Teknokent, Üniversite Sanayi İşbirliği
 • Burs Destekleme Yardım Kurulu Başkanlığı
 • Öğrenci Konseyi
 • Engelli Öğrenci Birimi
Yayın Tarihi: 
Yukarı