Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Vizyon ve Misyon
Bayburt Üniversitesinin Misyonu

Bölgemiz ve ülkemiz kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla araştırmacı, katılımcı, yerel ve evrensel değerleri benimseyen yetkin bireyler yetiştirmek; topluma ve bilim dünyasına değer katacak çalışmalar yapmak.
    

Bayburt Üniversitesinin Vizyonu

Yenilikçi ve kaliteli eğitim anlayışıyla, topluma ve bilime katkı sağlayan, sosyo-ekonomik anlamda bölgenin gelişimine yol gösteren, ulusal ve uluslararası ölçekte tercih edilen bir üniversite olmak.


Bayburt Üniversitesinin Temel Değerleri

•    Bilimsellik ve araştırma odaklılık, 
•    Yenilikçilik,
•    Etik, kültürel ve evrensel değerlere bağlılık, 
•    Kalite,
•    Öğrenci odaklılıktır.


Kalite Politikası Revize
 
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı