Tarihçe

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 28/03/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 06/06/2013 tarihinde kurulmuş, Bayburt Üniversitesi merkez yerleşke içerisinde 2013 yılında kurulmuştur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 25/12/2016 tarihli kurul toplantısında 2547 Sayılı Kanun’ un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Spor Yöneticiliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Bölümü ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 19.07.2017 tarihli kurul toplantısında da 2547 Sayılı Kanun’ un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca da Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü açılmıştır.

2016 - 2017 akademik yılında  Antrenörlük Eğitimi Bölümü I. öğretimde 60, II. Öğretimde 60 toplamda 120 öğrenci ile eğitim - öğretim hayatına başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde halen aktif olarak Antrenörlük Eğitimi Bölümü I ve II. Öğretimde 498 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü I. öğretimde 70 öğrenci ve Spor Yöneticiliği Bölümü I. öğretimde 67 öğrenci toplam 635 öğrenci mevcudu ile Bayburt Üniversitesi Baberti Külliyesinde eğitim – öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.