"Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analiz", Erkan Oktay, Ömer Alkan, Kübra Elmalı, (12.04.2012), II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
Kübra Elmalı
الملصق
"Gece Işıkları İle Hesaplanan İktisadi Büyümenin Mekansal Analizi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, (07.10.2017-10.10.2017), Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Kübra Elmalı
الملصق
"The Determination of the Factors Affecting Pharmaceutical Consumption in Respect to Provinces in Turkey", Ömer Alkan, Kübra Elmalı, Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015
Kübra Elmalı
مقالة - سلعة
"TÜRKİYE’DE GECE IŞIKLARI İLE HESAPLANAN İKTİSADİ BÜYÜMENİN MEKÂNSAL ANALİZi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
Kübra Elmalı
مقالة - سلعة
"AK Parti’nin Suriye-li Poltikası: 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesi Üzerinden Bir Değerlendirme", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
الملصق
"Türkiye’de Kamunun Digital Dönüşümü Sürecinde İzlediği Siber Güvenlik Politikaları", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (18.04.2019-20.04.2019), Kaysem13, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
الملصق
"Pazarlama Teorisinde Yeni Paradigmalar", Doktora, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Hizmet Pazarlaması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Endüstriyel Pazarlama", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Hizmet Pazarlaması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Pazarlama İlkeleri", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Proje Yönetimi ve Döngüsü", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Turizm Ekonomisi", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Bilgin
درس
"Ekonomi", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Bilgin
درس
"Pazarlama ve Araştırmaları", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Şehir ve Medeniyet", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Turizm Pazarlaması", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Pazarlama İlkeleri", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Proje Yönetimi ve Döngüsü", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 1
Yusuf Bilgin
درس
"Tüketici Davranışları", Lisans, Türkçe, 1
Yusuf Bilgin
درس
"E-ticaret", Lisans, Türkçe, 2
Yusuf Bilgin
درس
"Sağlık Hizmetleri Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Pazarlama İlkeleri", Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
درس
"Turizm Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 2
Yusuf Bilgin
درس
"Düzce İli Kentsel Yaşam Kalitesi Araştırması", Araştırmacı, Düzce Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2012-15.03.2015, 14514 TÜRK LİRASI
Yusuf Bilgin
مشروع
"Otel İşletmelerinde Satış Yönlülüğün Müşteri ve Finansal Performansa Etkisi"
Yusuf Bilgin
الملصق
"Hastane Tercihlerinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Arşatırma: Düzce Örneği", Kahraman Çatı, Yusuf Bilgin, Fuat Yalman, (13.09.2012-15.09.2012), 6. Hastaneve Sağlık İdaresi Kongresi, 2012
Yusuf Bilgin
الملصق
"Otel İşletmelerinin Helâl Niteliğinin Müşteri Değerlendirmelerine Yansımaları: İstanbul’da Faaliyet Gösteren Helâl Otellerden Bulgular", Yusuf Bilgin, Ayhan Karakaş, (07.04.2017-09.04.2017), 1. Internatıonal Halal Tourısm Congress, 2017
Yusuf Bilgin
الملصق
"Helal Otellerin Gözü Nereye Bakıyor Karşılaştırmalı Bir Analiz", Yusuf Bilgin, Ayhan Karakaş, (13.06.2019-15.06.2019), 5. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2019
Yusuf Bilgin
الملصق
"Destinasyon Pazarlamasında İşbirlikçi Yaklaşımı Engelleyen ve Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma", Yusuf Bilgin, Kahraman Çatı, (16.04.2015-16.04.2015), 14. Geleneksel Turizm Paneli, 2015
Yusuf Bilgin
الملصق
"Restoran İşletmelerinde Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Sadakatine Etkisi: Oba Restoran Örneği"
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"Bir Destinasyondaki Otel İşletmeleri Arasında İşbirlikçi Pazarlama Uygulanabilir Mi? Bolu Otellerinde Bir Araştırma", Yusuf Bilgin, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"Helal Otel İşletmeleri İçin Bir Pazar Genişletme Stratejisi Olarak İşbirlikçi Pazarlama", Yusuf Bilgin, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, 2017
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"Strategic Leadership in Civil Society Organizations A Research on Turkish Charities Performing International Operations", Yusuf Bilgin, İzzet Kılınç, Gülveda Bilgin, Voluntas, 2017
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"The Effect of Social Media Marketing Activities on Brand Awareness, Brand Image and Brand Loyalty", Yusuf Bilgin, Business Management Studies, 2018
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"We can see who you are! Reflections of Social Visibility of Consumption on Consumer-Brand Identity, WOM Communication,and Brand Loyalty", Yusuf Bilgin, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"Otel İşletmelerinde Hangi Örgüt Kültürü Pazar Yönlülüğü Daha Fazla Destekliyor?", Yusuf Bilgin, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 2018
Yusuf Bilgin
مقالة - سلعة
"Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Enerji Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar", Enerji Sektöründe Medyanın Rolü ve Önemi , Mos Ajans, İ. Hakkı Eraslan, 1275, 1099-1112, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yusuf Bilgin
كتاب
"Turizm Paradigmaları", Turizm Pazarlamasında Gelişen Paradigma, Detay Yayıncılık, Erkan Akgöz, 978-605-9189-72-9, 113-134, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yusuf Bilgin
كتاب
"Qualitative versus Quantitative Research", Qualitative Method Versus Quantitative Method in Marketing Research, InTech, Oflazoğlu Sonyel, 978-953-51-3286-8, 1-27, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yusuf Bilgin
كتاب
"Globalization, Institutions and Socio-Economic Performance: Makro and Micro Perspectives", Impact of Market Orientation on Customer Performance and Financial Performance, PETER LANG, Ertuğrul YILDIRIM, 978-3-631-76852-5, 167-190, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yusuf Bilgin
كتاب
"Eurasian Studies in Business and Economics", Impact of Managers’ Innovation Perception on Innovation Activities and InnovationStrategies in Hotel Businesses, Springer, Mehmet Huseyin Bilgin, 978-3-030-11833-4, 55-71, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Yusuf Bilgin
كتاب
"Gençlik ve Spor Bakanlığı - Eğitim Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü", Genel Müdür Yardımcısı, 2012-2014, Kamu
Mehmet Bulut
آخر
"Ankara Defterdarlığı", Yoklama Memuru, 1996-2003, Kamu
Mehmet Bulut
آخر
"Ankara Defterdarlığı", Gelir Uzman Yardımcılığı, 2003-2005, Kamu
Mehmet Bulut
آخر