الأعمال الأكاديمية
"Mardin Artuklu Üniversitesi", ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, 2010-, Diğer
Rumeysa Bakır Dayı
آخر
"Arapça Dil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Arapça Klasik Metinler", Lisans, Türkçe, 2
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Nahiv ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Sarf ı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Sarf ıı", Lisans, Türkçe, 4
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Nahiv ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Okuma Anlama ıı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Okuma Anlama ı", Lisans, Türkçe, 6
Rumeysa Bakır Dayı
درس
"Arap Edebiyatında Sansür ve Yakupyan Apartmanı Örneği", Rumeysa Bakır Dayı, (30.10.2017-31.10.2017), Uluslararası Ortadoğu Kongresi (dil, Tarih ve Edebiyat), 2017
Rumeysa Bakır Dayı
الملصق
"Nietzsche’nin “ Böyle Buyurdu Zerdüşt”ü ile Cibran Halil Cibran’ın “en-Nebi” (Ermiş) Arasındaki Benzerlikler", Rumeysa Bakır Dayı, (12.10.2016-14.10.2016), VI. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
الملصق
"Orta Doğu Hıristiyan Arap Edebiyatçılarından GöçEdebiyatı", Rumeysa Bakır Dayı, (01.12.2016-03.12.2016), I.uluslararası Göç ve Kültür Sempozyumu, 2016
Rumeysa Bakır Dayı
الملصق
"ÖMER VECİHÜDDÎN İBN-İ ABDULMUHSÎN ERZİNCÂNÎ’NİN EDEBÎKİŞİLİĞİ VE ARAPÇA ESERLERİ", Rumeysa Bakır Dayı, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
الملصق
"MEHCER (GÖÇ) EDEBİYATINDAVAHDET-İ VÜCUD VE RUH GÖÇÜ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018
Rumeysa Bakır Dayı
مقالة - سلعة
"LÜBNAN EDEBİYATINDA TİYATRONUNDOĞUŞU VE GELİŞİMİ", Rumeysa Bakır Dayı, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2019
Rumeysa Bakır Dayı
مقالة - سلعة
"Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu Bildiri Kitabı", Ömer Vecihüddîn İbn-i Abdulmuhsîn Erzincânî’nin Edebî Kişiliği Ve Arapça Eserleri, Erzincan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kemal Taşçı-Kader Altın-Salih Kaymakçı, 2634, 978-975-17-4432-6, 447-456, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Rumeysa Bakır Dayı
كتاب
"Milli Eğitim Bakanlığı", Öğretmen, 2004-2010, Diğer
Abdurrahman Okuyan
آخر
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Genel Sekreter Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Dekan Yardımcısı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Yönetim Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Anabilim Dalı Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Fakülte Kurulu Üyeliği"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Bölüm Başkanı"
Abdurrahman Okuyan
إدارات
"Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2010 -
Abdurrahman Okuyan
عضوية
"Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
عضوية
"Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi", Yönetim Kurulu Üyesi 2013 -
Abdurrahman Okuyan
عضوية
"Teşekkür Belgesi", ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
جائزة
"Teşekkür Belgesi", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Abdurrahman Okuyan
جائزة
"Eğitim Tarihi Bağlamında Türkiye'de Cumhuriyet Sonrası Din Eğitimi ve Öğretimi Uygulamaları", Yüksek Lisans, Kasım Altuntaş
Abdurrahman Okuyan
إستشارية
"Kur'an-ı Kerim Çerçevesinde hz Peygamber'in Eğitim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri", Yüksek Lisans, Çiğdem Can Kaynak
Abdurrahman Okuyan
إستشارية
"Bir Sağlık Kurumu Olarak Anadolu Bimaristan", Yüksek Lisans, Fatih Hatipoğlu
Abdurrahman Okuyan
إستشارية
"Tuğrul Bey Dönemi Selçuklu Abbasi İlişkileri", Yüksek Lisans, Fatma Eraslan
Abdurrahman Okuyan
إستشارية
"1420 Numaralı Giresun Şeriyye Sicil Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi", Yüksek Lisans, Yusuf Bekteş
Abdurrahman Okuyan
إستشارية
"Kur’an Okuma ve Tecvid (kur’an Arapçası)", Hazırlık, Arapça, 4
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Şehir Tarihçiliği", Doktora, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Doktora, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Arşiv Belgeleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Osmanlı Tarihi Kaynakları", Yüksek Lisans, Türkçe, 6
Abdurrahman Okuyan
درس
"Bilimsel Araştırma Teknikleri", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Abdurrahman Okuyan
درس
"Turizm Rehberliğine Giriş", Lisans, Türkçe, 2
Abdurrahman Okuyan
درس