"İnsan Kaynakları Planlama Araç Ve Yöntemleri: Sakarya Otomotiv Yan Sanayi Firmaları Üzerine Bir Çalışma", Şaban Esen, Eda Adatepe, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2017
Eda Adatepe
مقالة - سلعة
"Üniversitelerin Misyon Bildirgelerinde Kalite Vurgusu: Türkiye’xxdeki Devlet Ve Özel/Vakıf Üniversiteleri Üzerine Bir Araştırma", Şaban Esen, Eda Adatepe, (07.09.2017-09.09.2017), Internatıonal Congress Onmanagement Economıcs Andbusınessıcmeb’xx17, 2017
Eda Adatepe
الملصق
"Karakter ve Değer Eğitimi", Lisans, Türkçe, 2
Eda Adatepe
درس
"Beden Eğitimi ve Sporda Öğretim Programları", Lisans, Türkçe, 2
Eda Adatepe
درس
"Ekonomi ve Girişimcilik", Lisans, Türkçe, 2
Eda Adatepe
درس
"İktisada Giriş", Lisans, Türkçe, 3
Eda Adatepe
درس
"Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Lisans, Türkçe, 2
Eda Adatepe
درس
"Atp Savunma Sanayi ve Ticaret", Firma Sahibi, 2009-2011, Ticari (özel)
Eda Adatepe
آخر
"Atp Mühendislik Müş. Loj.san.tic.ltd.şti.", Kalite Yöneticisi, Satın Alma Uzmanı, 2008-2015, Ticari (özel)
Eda Adatepe
آخر
"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı İle Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, International Journal of Cultural And Social Studies (ıntjcss), 2017
İsmail Karataş
مقالة - سلعة
"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (uksad), 2017
İsmail Karataş
مقالة - سلعة
"Örgütsel Kariyer Yönetiminin Duygusal Bağlılık Üzerindeki Etkisinde İş Tatmininin Aracılık Rolü", Ozan Büyükyılmaz, İsmail Karakulle, İsmail Karataş, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2018
İsmail Karataş
مقالة - سلعة
"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi ile Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 2018
İsmail Karataş
مقالة - سلعة
"İŞLETME VE FİNANS YAZILARI-III", KOBİ’LERİN İŞLETME SERMAYESİ İHTİYACINI ETKİLEYEN İÇSEL VE DIŞSAL FİNANSAL KARAKTERİSTİKLERİN PANEL VERİ YÖNTEMLERİ İLE ANALİZİ, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., MELİK KAMIŞLI, 978 - 605 - 242 - 570 - 1, 379-400, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
İsmail Karataş
كتاب
"REKREATİF ETKİNLİKLERE KATILAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI İLE YAŞAM DOYUM DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SERBEST ZAMANDA SIKILMA ALGISI VE MOTİVASYON DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"Rekreatif Etkinliklere Katılan Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ile Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (19.10.2017-22.10.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"The Investigation of the Relationship Between Handball Players’ Levels of Leisure Boredom and Happiness", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (10.10.2018-12.10.2018), First Eurasian Sport Sciences Congress, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Lise Öğrencilerinin Yaşam Kalite Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Mutlu Türkmen, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"KOBİ’lerin İşletme Sermayesi Yönetimini Etkileyen İçsel ve Dışsal Faktörler Üzerine Borsa İstanbul’da Bir Araştırma", Mehmet Apan, İsmail Karataş, (26.04.2018-29.04.2018), Innovatıon And Global Issues ın Socıal Scıences Iıı Kongre, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Milli Sporcuların Yaşam Doyumu Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Murat Kul, Gürkan Elçi, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş (13.04.2016-15.04.2016), 5th International Conference on Science Culture And Sport, 2016
İsmail Karataş
الملصق
"Rekreasyon Bölümü Öğrencilerinin Boş Zaman Yönetimi İle Akademik Başarılarını Etkileyen Örgütsel Faktörler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Üniversite Öğrencilerinin Boş Zaman Tutumları ile Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Sercan Kural, İsmail Karataş, Hayri Akyüz, Mutlu Türkmen, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Serbest Zamanda Sıkılma Algısı ve Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Fatih Yaşartürk, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (15.11.2017-18.11.2017), 15. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
İsmail Karataş
الملصق
"Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılık Üzerine Etkisinin Belirlenmesi: Borsa İstanbul’xxdan Kanıtlar", Mehmet İslamoğlu, Mehmet Apan, İsmail Karataş, (12.09.2018-14.09.2018), Business And Organization Research Conference (borconference), 2018
İsmail Karataş
الملصق
"BOCCE SPORCULARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ VE DUYGUSAL ZEKÂ DÜZEYLERİNİN ARAŞTIRILMASI", Murat Sarıkabak, İsmail Karataş, Ender Eyuboğlu, Ali Asker Recep, Mert Ayrancı, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim Kültür ve Spor Kongresi, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Üniversite Öğrencilerinin Serbest Zaman Tutumu ile Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Hayri Akyüz, İsmail Karataş, Süleyman Gönülateş, (25.04.2018-27.04.2018), 6. Uluslararası Bilim, Kültür ve Spor Kongresi, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İle Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişki", Murat Kul, İsmail Karataş, Ekrem Ali Altuntaş, (13.10.2016-16.10.2016), Uluslararası Avrasya Spor, Eğitim ve Toplum Kongresi, 2016
İsmail Karataş
الملصق
"Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Yaşam Kalitesi ve Yaşam Doyum Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Erdal Zorba, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz, İsmail Karataş, (05.04.2018-08.04.2018), Uluslararası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, 2018
İsmail Karataş
الملصق
"Bölüm Başkanı"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Myo/yüksekokul Müdürü"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Spor Eğitimi İle Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerin Reaksiyon Zamanı Sürelerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Rezan Baytar
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kadınlarda Antropometrik Özellikler İle Bazı Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Yüksek Lisans, Merve Can Öztürker
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Yetişkinlerde Yürüyüş ve Koşu Egzersizlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Salam Tahseen Othman Othman
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kuzey Irak'ta Spor Yapan 12-16 Yaş Arası Bireylerin Spor Yapmayan Bireylere Göre Umutsuzluk Düzeylerinin Araştırılması,", Yüksek Lisans, Halgurd Sherzad Mohammed Mohammed
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step-aerobik Egzersizlerinin Serum Leptin ve Serum Ghrelin Hormonu Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Beyza Öğe
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"15-18 Yaş Arası Kadınların Spora Katılımlarının Sağlık, İnanç ve Fiziksel Değişkenler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Firdevs Eriş
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsa Anatonisi ve Kinesiyolojisi", Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 1
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsa Anatonisi ve Kinesiyolojisi", Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"Y Y Ü Öğretim üyelerinin İngilizceye Dayalı Araştırma Alt Yapılarının Geliştirilmesi", Araştırmacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.02.2016-01.11.2016
Hacı Bayram Temür
مشروع