"Best Gold Researcher Award of 2017/Altın Araştırma Ödülü", Strategic Researches Academy (SRA) International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Diğer, Çek Cumhuriyeti
Ahmet İlhan
جائزة
"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"Halkla İlişkiler ve İletişim", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"Davranış Bilimleri", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Hukukun Temel Kavramları", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"İktisada Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Hastane Örgüt Yönetimi", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"İktisada Giriş 2", Lisans, Türkçe, 1
Ahmet İlhan
درس
"İnsan Kaynakları Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Sağlık Hizmetlerinde İletişim", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"Yönetim ve Organizasyon", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Sağlık Bilgi Yönetimi", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Mesleki Etik", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"Modern Yönetim Teknikleri", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Modern Yönetim Teknikleri", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet İlhan
درس
"Genel İşletme", Lisans, Türkçe, 6
Ahmet İlhan
درس
"FARKLI KUŞAK ÇALIŞANLARIN CAM TAVAN SENDROMU ALGISI: TRC2 BÖLGESİ(ŞANLIURFA-DİYARBAKIR) BANKACILIK ÖRNEĞİ", Gülşen Kırpık, Arif Yıldız, Ahmet İlhan, (04.05.2018-06.05.2018), 1. Ululuslararası Gap İşletme Bilimleri ve Ekonomi Kongresi, 2018
Ahmet İlhan
الملصق
"KÜRESELLEŞME OLGUSU ve KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ÖRGÜTLERİN YENİDEN DİZAYN EDİLMESİ", Ahmet İlhan, İlhan Bilici, (07.12.2017-10.12.2017), I. Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"Sağlık Kurumları Yönetimi Literatüründe Akademik Bir İnceleme Alanı Olarak Yönetim Ve Organizasyon Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi İle İncelenmesi", Ahmet İlhan, (13.10.2017-15.10.2017), 1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"A Study on Continuity and Development of International Management and Organization Literature in Academic Areas: An Analysis of Content on Studies in Organizational Behaviour Literature", Ahmet İlhan, Ercan İnce, (27.10.2017-28.10.2017), 4th International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"COMPARISON OF THE DIVERSIFICATION STRATEGIES OF BUSINESS GROUPS IN TURKEY IN TERMS OF LEVELS OF DIVERSIFICATION AND LISTING ON THE STOCK EXCHANGE: OLD AND NEW PERIOD BUSINESS GROUPS", Ahmet İlhan, (07.09.2017-09.09.2017), Internatıonal Congress on Management Economıcs And Busıness - Icmeb’17, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"TÜRKİYE’DE AKADEMİK YAZINDA ALTERNATİF BİR FİNANSMAN MODELİ OLARAK RİSK SERMAYESİNİN YERİNİN MAXQDA PROGRAMI İLE ANALİZİ", Ahmet İlhan, Ercan İnce, (18.10.2017-21.10.2017), Uluslararası 21. Finans Sempozyumu, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"KAMU VE ÖZEL SEKTÖR UYGULAMALARI BAĞLAMINDA KURUMSAL MANTIKLAR ARASI DÖNÜŞÜM SÜRECİ: TÜRK SAĞLIK ALANINA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME", Ahmet İlhan, Esra Çıkmaz, (02.05.2019-04.05.2019), 18. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 2019
Ahmet İlhan
الملصق
"FİNANSAL GÖSTERGELER İLE DÜNYA TURİZMİNDE ORTAYA ÇIKAN GELİŞMELERİN TÜRKİYE TURİZMİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME", Ahmet İlhan, Mahmut Yardımcıoğlu, (12.05.2017-14.05.2017), 6th ​ınternational Conference of Strategic Research in Social Science And Education 2017 Prague-czech Republic, 2017
Ahmet İlhan
الملصق
"2010-2013 YILLARI ARASINDA İŞ YAPMA ENDEKSİ GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE ve MEKSİKA ÜLKELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", Mahmut Yardımcıoğlu, Ahmet İlhan, İsa Gerekli, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2014
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"Growth Strategies in Businesses and A Theoretical Approach", Yakup Durmaz, Ahmet İlhan, International Journal of Business And Management, 2015
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"TAKIM ÇALIŞMASI VE TAKIM ETKİNLİĞİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN ÖLÇÜLMESİ: GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİNDE BİR UYGULAMA", Ahmet İlhan, Ercan İnce, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2015
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"THEORETICAL APPROACH TO ONLINE MARKETING", Yakup Durmaz, Ahmet İlhan, Ercan İnce, Internatıonal Journal of Computers Technology, 2015
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"International Organizations in the Context of Global Financial Developments and New State Understanding", Mahmut Yardımcıoğlu, Ahmet İlhan, International Journal of Business And Social Science, 2016
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"A STUDY REGARDING THE ADVANCES OF POLITICAL STABILITY AND ECONOMIC DEVELOPMENT EXPERIENCED IN TURKEY DURING THE PERIODS OF 1980 - 2015", Mahmut Yardımcıoğlu, Ahmet İlhan, International Journal of Economics And Finance, 2016
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"ÖRGÜTLERDE SOSYAL SORUMLULUK OLGUSUNUNTÜKETİCİLERE ETKİSİ: ÇEVRE VE İNSAN FAKTÖRLERİNİN ELEALINMASI", Ali Antepli, Ahmet İlhan, The Journal of Academic Social Science, 2017
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ ve DEĞİŞİME KARŞI DİRENCİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN GELİŞTİRİLEN STRATEJİLER", Ahmet İlhan, Socıal Scıences Studıes Journal, 2017
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"ÖRGÜTLERDE DEĞİŞİM VE DEĞİŞİM SÜRECİNE BAĞLI OLARAK GELİŞTİRİLEN ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM STRATEJİLERİNİN UYGULANMASI", Ahmet İlhan, Journal of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 2017
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"TÜRKİYE’DEKİ İŞLETME GRUPLARININ ÇEŞİTLENDİRME STRATEJİLERİNİN ÇEŞİTLENME DÜZEYLERİ VE BORSAYA KOTE OLMALARI BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI: ESKİ VE YENİ DÖNEM İŞLETME GRUPLARI", İlhan Ahmet, Iğdır Üniversitesi Sosyal Biilimler Dergisi, 2019
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"ÖRGÜTSEL KONFİGÜRASYON YAKLAŞIMININ STRATEJİK VE YAPISAL OLARAK İNCELENMESİ ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN ÖNERMELER", İlhan Ahmet, Yücel Recep, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2019
Ahmet İlhan
مقالة - سلعة
"CURRENT APPROACHES ON BUSİNESS AND ECONOMİCS", RELATİONSHİP BETWEEN ORGANİZATİONAL HEALTH PERCEPTİON, SRA ACADEMİC PUBLİSHİNG, ÖMER KÜRŞAD TÜFEKCİ, 978-605-67769-0-8, 137-151, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet İlhan
كتاب
"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ODAKLI YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR", ÖRGÜTSEL DEĞİŞİM VE YÖNETİMİ, GAZİ KİTABEVİ, AYDOĞAN ENVER, 978-605-344-820-4, 131-155, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet İlhan
كتاب
"ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ ODAKLI YÖNETSEL YAKLAŞIMLAR", ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİK, GAZİ KİTABEVİ, AYDOĞAN ENVER, 978-605-344-820-4, 537-555, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet İlhan
كتاب
"SAĞLIK KURUMLARINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK (TEORİDEN UYGULAMAYA BİR BAKIŞ)", İŞLETME BAŞARISINDA ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ÖLÇÜLMESİ, EĞİTİM YAYINEVİ, HATİCE ULUSOY, 978-605-7786-47-0, 103-123, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet İlhan
كتاب
"İşletmecilikte Yeni Trend ve Seçilmiş Konular", ÖRGÜTSEL ARAŞTIRMALAR ve ÖRGÜTLER ÜZERİNE GELİŞTİRİLEN DÜŞÜNCELER, Omega Yayınları, Mahmut YARDIMCIOĞLU, 978-605-80529-1-8, 271-295, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ahmet İlhan
كتاب
"Sağlık Kurumlarında Üretim Yönetimi", Lisans, Türkçe, 3
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Sağlık Kurumlarında Pazarlama", Lisans, Türkçe, 2
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Sağlık Politikası", Lisans, Türkçe, 3
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Uluslararası İşletmecilik", Lisans, Türkçe, 3
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Dijital Okuryazarlık", Lisans, Türkçe, 2
Sefa Emre Yılmazel
درس
"Understanding Cause-Related Marketing from Consumers’ Perspective: Exploring the Role of Skepticism, Ethical Beliefs and Brand Attitude", Sefa Emre Yılmazel, Leyla Özer, Fatih Çatal, (26.06.2015-28.06.2015), 28th Eurepean Business Ethics Network (eben) Annual Conference, 2015
Sefa Emre Yılmazel
الملصق