"Bölüm Başkanı"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Myo/yüksekokul Müdür Yardımcısı"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Myo/yüksekokul Müdürü"
Hacı Bayram Temür
إدارات
"Spor Eğitimi İle Güzel Sanatlar Eğitimi Alan Bireylerin Reaksiyon Zamanı Sürelerinin Karşılaştırılması", Yüksek Lisans, Rezan Baytar
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kadınlarda Antropometrik Özellikler İle Bazı Kan Parametreleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.", Yüksek Lisans, Merve Can Öztürker
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Yetişkinlerde Yürüyüş ve Koşu Egzersizlerinin Bazı Kan Parametreleri Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Salam Tahseen Othman Othman
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kuzey Irak'ta Spor Yapan 12-16 Yaş Arası Bireylerin Spor Yapmayan Bireylere Göre Umutsuzluk Düzeylerinin Araştırılması,", Yüksek Lisans, Halgurd Sherzad Mohammed Mohammed
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Kadınlarda 8 Haftalık Zumba ve Step-aerobik Egzersizlerinin Serum Leptin ve Serum Ghrelin Hormonu Üzerine Etkisinin Araştırılması", Yüksek Lisans, Beyza Öğe
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"15-18 Yaş Arası Kadınların Spora Katılımlarının Sağlık, İnanç ve Fiziksel Değişkenler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Firdevs Eriş
Hacı Bayram Temür
إستشارية
"Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve İskelet Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Egzersiz ve Kardiyovasküler Sistemi", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsa Anatonisi ve Kinesiyolojisi", Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 1
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsa Anatonisi ve Kinesiyolojisi", Lisans, Türkçe, 3
Hacı Bayram Temür
درس
"Futbol", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"İnsan Anatomisi ve Kineziyolojisi", Lisans, Türkçe, 4
Hacı Bayram Temür
درس
"Y Y Ü Öğretim üyelerinin İngilizceye Dayalı Araştırma Alt Yapılarının Geliştirilmesi", Araştırmacı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 02.02.2016-01.11.2016
Hacı Bayram Temür
مشروع
"6 HAFTALIK AEROBiK EGZERSiZ PROGRAMININ STEP AEROBiK YAPAN BAYANLARDA VÜCUT KOMPOZiSYONU VE KAN LiPiDLERi ÜZERiNDEKi ETKiLERi", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Salih Öner, Eda Kınacı (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Investigation Of The Relationship Between Basic Swimming Instruction And Some Physical And Motor Characteristics", Hacı Bayram Temür, (10.10.2018-13.10.2018), Uluslararası Müzik, Dans Vesağlık Kongresi, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Alt ve Üst Ekstremite Çevre Ölçüm Değerleri ile El Kavrama Kuvveti ve Sıçrama Mesafesi Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Farklı Branşlardaki Elit Sporcuların Bazı Hematolojik Parametrelerinin Değerlendirilmesi", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Mücahit Sarikaya, Yakup Kılıç, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Kadınlarda Beden Kitle İndeksleri İle Kan Sağlık Belirteçleri Arasındaki İlişki", Hacı Bayram Temür, Merve Öztürker (18.04.2018-20.04.2018), 11. Ulusal Spor Bilimleri Kongresi, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Kadınların bazı antropometrik özelliklerinin farklı değişkenleregöre incelenmesi", Hacı Bayram Temür, Murat Avci, Mustafa Atli (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016
Hacı Bayram Temür
الملصق
"INVESTIGATION OF RELATION BETWEEN BODY COMPOSTIONS AND SOME BLOOD PARAMETERS", Hacı Bayram Temür, (10.10.2018-13.10.2018), Uluslararası Müzik, Dans Vesağlık Kongresi, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Bazal Metabolizma Hızının Seçilmiş Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi 2018, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Van Gölü Havzası’nda Spor ve Geleneksel Oyunlar", Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, Murat Avci, (09.06.2011-11.06.2011), VI. Uluslararası Van Gölü Havzası Sempozyomu, 2011
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Aktif Olarak Spor Yapan Bireylerin Lipid Profillerinin Belirlenmesi", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Taner Akbulut, Zarife Pancar, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Spor Bilimleri Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"17-18 YAŞ ERKEK GÜREŞÇİLERDE HIZLI KiLO VERMENiN GENEL KUVVET ÜZERİNE ETKİLERİNİN ÖNCELENMESİ”", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Muhammed Emre Karaman, Salih Öner, (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Farklı Branşlarda Düzenli Spor Yapan Bireylerle Sedanter Bireylerin Ldh, Ck-Mm, Albümin veKalsiyum Seviyeleri Açısından Karşılaştırılması", Hacı Bayram Temür, Muzaffer Selçuk, Vedat Çinar, Mücahit Sarikaya, Taner Akbulut, (15.11.2017-18.12.2017), 15. Uluslar Arası Spor Bilimleri Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"18-53 Yaş Arası Kadınlarda Bel Çevre Uzunluk Değerleri ve Bel Çevresi Boy Oranlarının Farklı Değişkenlerle İlişkisinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, Firdevs Eriş (19.11.2017-22.11.2017), 2. Uluslararası Avrasya Spor Eğitim ve Toplum Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"JUDOCULARDA MÜSABAKA ÖNCESİ HIZLI KİLO VERMENİN SEÇİLMİŞ BAZI FİZİKSEL UYGUNLUK PARAMETRELERİNE ETKİSİ", Muzaffer Selçuk, Hacı Bayram Temür, Bünyamin Aksüngür, Salih Öner (21.04.2017-23.04.2017), 4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi, 2017
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Peripheral lymphocyte DNA damage and oxidative status infootball players after a three day football tournament", Mustafa Atli, Mehmet Aslan, Hacı Bayram Temür, Abdullah Taşkın, Hakim Çelik, Mehmet Emin Kucukoglu, (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Egzersizin Bazı Kan Parametreleri ile İlişkisinin İncelenmesi", Hacı Bayram Temür, (23.03.2018-25.03.2018), Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi, 2018
Hacı Bayram Temür
الملصق
"Sporcularda çay sigara ve gazlı içeceklerin boy kilo ve kemikmineral yoğunluğu üzerine etkilerinin araştırılması", Hacı Bayram Temür, Atilla Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, (02.06.2016-04.06.2016), e r p a International Congresses on Education 2 0 1 6, 2016
Hacı Bayram Temür
الملصق
"AÇLIĞIN BEYİN KORTEKSİNİN FARKLI BÖLGELERİNDEKİ NÖTRALPEPTİD HİDROLAZLARIN AKTİFLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ VE HİSTOKİMYASALDEĞİŞİKLİKLER", Atilla Temür, Hacı Bayram Temür, Fahrettin Askerov, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2007
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"Açlığın Beyin Korteksinin Farklı Bölgelerindeki Nötral Peptid Hidrolazların Aktifl iği Üzerine Etkisi", Atilla Temür, Hüseyin Karadağ, Hacı Bayram Temür, Fahrettin Askerov, Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, 2008
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"MORPHOLOGICAL CHANGES IN SENSOMOTOR, LIMBICAND ORBITAL CEREBRAL CORTEX UNDER DIFFERENTLEVELS OF FOOD MOTIVATION", Atilla Temür, Hacı Bayram Temür, Hüseyin Karadağ, Fahrettin Askerov, İstanbul Üniversitesi Veterner Fakültesi Dergisi, 2008
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"TAVSAN BÖBREKÜSTÜ BEZLER ÜZERNE HSTOMETRKBR ÇALISMA", Atilla Temür, Hüseyin Karadağ, Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, C.b.ü. Fen Bilimleri Dergisi, 2008
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"SPORCULARDA ÇAY SİGARA VE GAZLIİÇECEKLERİN BOY KİLO VE KEMİK MİNERALYOĞUNLUĞU ÜZERİNE ETKİLERİNİNARAŞTIRILMASI", Hacı Bayram Temür, Atilla Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2011
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI İLE İLGİLİ KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ", Hacı Bayram Temür, Mustafa Atli, Zekiye Özkan, Gürol Zırhlıoğlu, Yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"A COMPARİSON OF BİOMOTOR PROPERTIES OF TENNİS TEAMSPORTSMEN İN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTY WİTH THOSE WHO ARE SEDANTERY.", Mustafa Atli, Hacı Bayram Temür, Yıldırım Gökhan Gencer, Neşe Şensoy, Van/yyü Eğitim Fakültesi Dergisi, 2011
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"RESEARCH OF THE EFFECT OF BONE MINERAL DENSITY AGE HEIGHT AND WEIGHT ON GRIP STRENGTH", Hacı Bayram Temür, Internatıonal Journal of Academıc Research, 2012
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"Peripheral Lymphocyte DNA Damage and Oxidative Status in Football Players after a Three day Football Tournament", Mustafa Atli, Mehmet Aslan, Hacı Bayram Temür, Abdullah Taşkın, Hakim Çelik, Mehmet Emin Kucukoglu, Internal Medıcıne, 2013
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"FUTBOL, BASKETBOL, HENTBOL VE VOLEYBOL OYNAYAN GENÇ ERKEKLER ARASINDAKİ KEMİK MİNERAL YOĞUNLUK DEĞERLERİNİN SPOR YAPMAYANLARLA KARŞILAŞTIRILMASI", Hacı Bayram Temür, Zafer Soygüder, Mustafa Atli, Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2014
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"The investigation of the effects of the sport goalball on level of some physical propriety of visually handicapped individuals", Hacı Bayram Temür, Ersin Arslan, Mahmut Aktı, İsrafil Aslan, Turkish Journal of Sport And Exercise, 2014
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة
"ANNE BABALARIN BEDEN EĞİTİMİ DERSİNE KARŞI YAKLAŞIMLARININFARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ", Hacı Bayram Temür, Yıldırım Gökhan Gencer, İnönü Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2016
Hacı Bayram Temür
مقالة - سلعة