طبيب معلم Cem Özkurt

"Simgeler, Semboller ve Anlam Ağında Bir İletişimsel Diyalektik Olarak İnsan", Cem Özkurt, Sosyologca, 2018

"Yeni Krizler Çağı, Çalışmanın İflası ve Prekarya", Cem Özkurt, Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 2018

"Yeni Bir Sosyal Bilim Paradigmasına Doğru: Mirasın Reddi ve Bütünsel Bilim Arayışları", Cem Özkurt, İbad Sosyal Bilimler Dergisi, 2019

"Çağdaş Toplumlarda Sınıfın Dört Yüzü: Çalışma, Mülkiyet, Gündelik Sosyal Etkileşim ve İdeoloji", Cem Özkurt, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi

"Toplumsallık, Anlam ve Bir Sosyal İnşa Olarak İnsan", Cem Özkurt, Kaygı. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 2019

"Bir Şerif Mardin ve Mübeccel Kıray Okuması: Yakın Tarihimizde Toplumsal Değişmeler ve Modernleşme Periyotları", Cem Özkurt, Mavi Atlas, 2020

"İleri Modernitede İnsanal Geri Çekilmenin Küresel Ötekileri Prekaryanlar", Cem Özkurt, (17.10.2019-19.10.2019), 2000’xxli Yıllarda Türkiye’xxde Antropoloji, 2019

"Şerif Mardin ve Mübeccel Kıray’ın Kavramsal ve Kuramsal Çerçevelerine Bir bakış: Yakın Tarihimizde Değişmenin Yönü, Temel Gerilimler ve Yapının Bağlantısallığı", Cem Özkurt, (25.04.2019-27.04.2019), 1. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilim Kongresi, 2019

"MESLEKİ DÖNÜŞÜMLER VE YENİ BİÇİMLENMELER: BİR MESLEKİ KARİYER UZAKLAŞMASI OLARAK BANKACILIK", Cem Özkurt, (26.05.2018-29.05.2018), Uluslar Arası Mesleki Bilimler Sempozyumu, 2018

"Bireysel İktidarın Daemonik Formu: Benliğin Gücü ve Dönüştürme Kapasiteleri", Cem Özkurt, (07.11.2019-09.11.2019), 2. Uluslararası Sosyal Bilim Kongresi Gümüşhane, 2019

"21. Yüzyılda Sosyal Bilimin Açmazları, Yeni Arayışlar ve Bütünsel Bir Bilim Metodolojisine Doğru", Cem Özkurt, (18.04.2019-19.04.2019), IX. Mantık Çalıştayı, 2019

"Siyaset, Yönetim ve Toplum Çalışmaları", Batı Modernliğinin Siyasal Kimliği, İKSAD Publishing House, Prof. Dr. Mustafa Talas, 978-625-7914-06-2, 65-100, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Demokrasi Felsefesi Klasik ve Modern Yaklaşımlar", Tocqueville’ in Siyasal Dünyasını Bir Analiz Denemesi, Sosyal Yayınlar, İsmail Serin, 978-625-7863-36-0, 247-268, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar", Cemil Meriç’xxin Araştırma Programına Bir Bakış, Gece Akademi, Prof.Dr. Kürşat Özdaşlı, 978-605-288-791-2, 507-519, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyoloji ve Psikoloji Araştırmaları", Mekanın Toplumsal İnşası, Akademisyen Kitabevi, Cahit Aslan, 978-605-258-859-8, 1-12, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sınıf ve Ötesi, 1980 Sonrası Çalışma Hayatına Başlayan Bazı Meslek Mensuplarının Sosyolojik Açıdan Karşılaştırmalı Analizi", Gece Akademi, 978-605-288-875-9, Bilimsel Kitap

"Sosyoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Tarihe Sosyolojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4

"Antropoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik", Lisans, Türkçe, 2

"Bilgi ve Bilim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Felsefeye Giriş", Lisans, Türkçe, 2

"Sosyal ve Kültürel Antropoloji", Lisans, Türkçe, 2

"Kurumlar Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 2

"Sağlık Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 4

"Felsefeye Giriş 1", Lisans, Türkçe, 6

"Tarihe Sosyojik Yaklaşımlar", Lisans, Türkçe, 4

"Felsefeye Giriş 2", Lisans, Türkçe, 2

"Felsefeye Giriş ıı", Lisans, Türkçe, 2

"Temel Psikoloji", Lisans, Türkçe, 4

"Aydınlanma Felsefesi", Lisans, Türkçe, 2

"Eğitim Sosyolojisi", Lisans, Türkçe, 6

"Eğitim Felsefesi", Lisans, Türkçe, 4

"Sosyal Hareketler", Lisans, Türkçe, 4

"Küreselleşme ve Toplum", Lisans, Türkçe, 2

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2018 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2010 - 2012 Yüksek Lisans Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (yl) (tezli), Yeditepe Üniversitesi