طبيب معلم Osman Oruç

"”Oğuz Atay’ın Bir Bilim Adamının Romanı ve Tehlikeli Oyunlar Adlı Romanlarında İronik Dil”", Osman Oruç, Ijlet, 2015

"”Yaban’da Yabancılaşma ve Aidiyet Sorunu”", Osman Oruç, İjlet, 2017

"”Selim’in Işığında Turgut’un Özbenliğine Yolculuğu”", Osman Oruç, İtobiad (insan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi), 2017

"Şiirlerde Çanakkale Mücadelesi", Osman Oruç, (20.03.2018), 103. Yıl Dönümünde Çanakkale Zaferi

"Kurgusal Dünyada Yeniden Varolmak: Sevgili Arsız Ölüm ve kırmızı Pelerinli Kent", Osman Oruç, (10.10.2018-12.10.2018), 7. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi, 2018

"Yahya Akengin’in Tiyatrolarında Yabancılaşma Olgusu", Osman Oruç, (27.04.2018), 50. Sanat Yılında Yahya Akengin ve Sanatı

"ÇAĞDAŞ EDEBİYATIN KURAMSAL SEYRİ", YAPISALCI BİR OKUMA DENEMESİ, ÇİZGİ KİTABEVİ, AYTAÇ ÖREN, 978-605-196--296-2, 105-135, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Yabancı Öğrencilere Türkçe Öğretimi", Hazırlık, Türkçe, 20

"Yabancılara Türkçe Öğretimi", Hazırlık, Türkçe, 20

"Türk Eleştiri Tarihi 1", Lisans, Türkçe, 2

"Yeni Türk Edebiyatı 2", Lisans, Türkçe, 4

"Yeni Türk Edebiyatına Giriş 1", Lisans, Türkçe, 3

"Yeni Türk Edebiyatı 3", Lisans, Türkçe, 4

"Edebi Bilgiler", Lisans, Türkçe, 2

"Hikaye ve Roman Tahlilleri", Lisans, Türkçe, 2

"Yeni Türk Edebiyatı 4", Lisans, Türkçe, 4

"Türk Eleştiri Tarihi 2", Lisans, Türkçe, 2

"Çağdaş Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2

"Yeni Türk Edebiyatı 5", Lisans, Türkçe, 4

"Bölüm Başkan Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2016 Doktor Öğretim Üyesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Bayburt Üniversitesi
2008 - 2015 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi
2003 - 2006 Yüksek Lisans Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Üniversitesi
2002 Okutman Dil Merkezi, İstanbul Üniversitesi
1998 - 2002 Lisans Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Üniversitesi