دكتور جامعى طبيب Süleyman Çiğdem

"Roma Parth İlişkilerinde Elegeia Erzurum ve Çevresi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2011

"Bayburt Köylerinde Cami Kitabeleri", Süleyman Çiğdem, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi/turkish World Journal of Language And Literature, 2017

"Kemah Kitabeleri", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Süleyman Çiğdem, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Hafis Nevzat Yanık, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Turkish World Journal of Language And Literature, 2017

"Gümüşhane Şiran Araköy de Sunu Çukurları", Süleyman Çiğdem, Bülent Gönültaş, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2004

"YÜZEY ARAŞTIRMALARI IŞIĞINDA MÖ II. YÜZYILDAN MS 10. YÜZYILIN BAŞLARINA KADAR BAYBURT VE ÇEVRESİ", Süleyman Çiğdem, Osman Emir, Hüseyin İlhan, Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 2018

"Bayburt Aydıntepe Yüzey Araştırması Işığında Bölgenin Eskiçağ Tarihinin Değerlendirilmesi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2013

"Başlangıçtan Eski Tunç Çağı Sonuna Kadar Erzurum ve Yöresi Geçim Kaynakları", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000

"L T Guzalya nın Bayburt kalesinin Neşredilmemiş Kitabeleri Adlı Makalesi", Süleyman Çiğdem, Fatih Mehmet Ekşi, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 2016

"Urartu Krallığı nın Doğu Karadeniz İlişkilerinde Diauehi Ülkesinin Rolü", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Graduate School of Socıal Scıences, 2007

"Gümüşhane Şiran Araköy Kaya Mezarı Kompleksi", Süleyman Çiğdem, Nurettin Öztürk, Arkeoloji ve Sanat, 2006

"Kemah Kitabeleri", Hüseyin Yurttaş, Nevzat Hafis Yanık, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Süleyman Çiğdem, Muhammet Lütfü Kındığılı, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2017

"Karasu Kenarında Bir Yerleşim Yeri Alaca Tilkitepe Höyük ve Çevresi", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

"Erzurum Müzesi nde Bulunan Tarım Aletleri Işığında Geç Kalkolitik ve Tunç Çağlarında Bölgedeki Tarımsal Aktiviteler", Süleyman Çiğdem, Birol Can, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih–coğrafya Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Dergisi, Anadolu/anatolia, 2005

"Eskiçağ da Trabzon Limanı Askeri Ve Ekonomik Yönden Gelişimi Ve Doğu Batı İlişkilerindeki Rolü", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / Journal of Graduate School of Socıal Scıences, 2007

"Kültepe Kaniş te Koloni Çağı Anadolu İnsanının Geçim Kaynakları Tarım ve Hayvancılık", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2003

"Kalkolitik Çağda Bazı Anadolu Yerleşmelerinde Madencilik ve Metalürjinin Boyutu", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2000

"Gümüşhane Şiran Kadıçayırı Kaya Mezarı", Süleyman Çiğdem, Atatürk Üniversitesi, Fen-edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Dergis, 2005

"2015 Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, (23.05.2016-27.05.2016), 38.uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, 2016

"Kemah Kalesi 2011 Yılı Kazı Çalışmaları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Sahure Yariş, Süleyman Çiğdem, (28.05.2012-01.06.2012), 34. Kazı Sonuçları Toplantısı, 2012

"İmparator Nero’nun Doğu Politikasında Erzurum ve Çevresinin Önemi", Süleyman Çiğdem, (12.03.2018-13.03.2018), Osmanlı Hâkimiyetinin 500. ve Kurtuluşun 100. Yılındauluslararası Erzurum Sempozyumu Bildirileri, 2018

"Türk Kültüründe ve Kurgandan Türbeye ve Bayburt Dede Korkut Türbesi", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, (28.02.2017-01.03.2017), Korkut Ata’dan Günümüze Âşıklık Geleneği, 2017

"2014 Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, (11.05.2015-15.05.2015), 33.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2015

"Kemah Kültür Varlıkları Ve Kemah Kalesi Kazıları", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Muhammet Lütfü Kındığılı, Süleyman Çiğdem, Yasin Topaloğlu, (26.09.2019-28.09.2019), Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, 2019

"2009 Yılı Bayburt Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2010-28.05.2010), 28. Araştırma Sonuçları Toplantıs, 2010

"Gümüşhane İlinin Prehistoryası ve İlkçağı Üzerine Genel Bir Değerlendirme", Süleyman Çiğdem, Osman Emir, (25.05.2016-26.05.2016), Gümüşhane Tarihi-il Oluşunun 85. Yılında Gümüşhane Tarihi ve Ekonomisi Sempozyumu Tarih Bildirileri, 2016

"2004 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (30.05.2005-03.06.2005), 23.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2005

"2015 Kemah Kalesi Kazısı", Hüseyin Yurttaş, Haldun Özkan, Zerrin Köşklü, Süleyman Çiğdem, Muhammet Lütfü Kındığılı, (23.05.2016-27.05.2016), 38.uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 2016

"Bayburt İli 2017 Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, Hüseyin İlhan, Nurettin Öztürk, (07.05.2018-11.05.2018), 36. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2018

"2007 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2008-30.05.2008), 26. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2008

"Bayburt Köylerindeki Cami Kitabeleri", Süleyman Çiğdem, (27.04.2016-01.05.2016), Milletlerarası Arap Harfli Mezar Taşları ve Yazıtlar Çalışma Toplantısı, 2016

"Early Farmers of Erzurum", Süleyman Çiğdem, Birol Can, (10.10.2012-13.10.2012), Uluslararası Doğu Anadolu-güney Kafkasya Kültürleri Sempozyumu, 2012

"2005 Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (29.05.2006-02.06.2006), 24.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2006

"2003 Yılı Gümüşhane Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (24.05.2004-28.05.2004), 22.araştırma Sonuçları Toplantısı, 2004

"2002 Yılı Gümüşhane ve Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Süleyman Çiğdem, Haldun Özkan, Hüseyin Yurttaş, (26.05.2003-31.05.2003), 21. Araştırma Sonuçları Toplantısı, 2003

"Prof. Dr. Recep YIldırım’a Armağan", Yüzey Araştırmaları Işığı AltındaTarih Öncesi Dönemlerde Bayburt ve Çevresi, Bilgün Kültür Sanat Yayınları, Pınar Pınarcık Bilcan Gökce Mehmet Salih Erken Sena Çoşğun Kandal, 978-605-9636-21-6, 161-172, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Havva İşkan a Armağan Lykıarkhıssa", 2010-2015 Yüzey Araştırmaları Işığında Bayburt İli Dahilindeki Kale ve Gözetleme Kuleleri, Ege Yayınları, 978-6059680-26.04.2016, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Anadolunun Eskiçağlarında İktisadi ve Zirai Hayat", Eski Çağda Doğu Anadolu’nun İktisadi Hayatı Üzerine Genel Bir Değerlendirme, Değişim Yayınları, İ.G. GÖKÇEK, 978-605-2083-21-5, 413-457, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Çayeli nden Erzurum a Yrd Doç Dr Cemil Kutlu Armağan Kitabı", Geç Helenistik Dönemde Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi'nin Stratejik Önemi, Atatürk Üniversitesi, Selami Kılıç-Ahmet Sefa Yıldırım, 978-975-442-900-8, 227-248, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Alaca Tarihi", Atatürk Üniversitesi Türk Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi, 975-442-092-0, Bilimsel Kitap

"Gümüşhane Bölgesi nin Tarih ve Arkeoloji Araştırmaları", Gümüşhane Valiliği, Bilimsel Kitap

"Bir Hilal Uğruna /Şehit ve Gazileri ile Bayburt", Bayburt’un Tarihi ve Coğrafyası, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Yasin Taşkesenlioğlu, 978-605-9945-13-4, 19-33, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Sosyopolitik Açıdan Urartu Öncesi Doğu Anadolu Madenciliği ve Metalurjisi", Berikan, 978-975-267-940-5, Bilimsel Kitap

"Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’ya Sunulan Yazılar", Türk Kültüründe Kurgandan Türbeye Dönüşen Mezar Geleneği ve Bayburt DedeKorkut Türbesi, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Aydın Erön-Emre Erdan, 978-605-9636-70-4, 277-294, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Kaleli Kentler ve Bayburt Kalesi Kongresi", Tarih Öncesi ve Eski Çağlarda Bayburt Kalesi, Gezegen, 21-42, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü

"Eski Çağdan Orta Çağa Gümüşhane-Tarih Arkeoloji ve Sanat Tarihi Araştırmaları 1", Gümüşhane Valiliği, 978-605-359-542-7, Bilimsel Kitap

"Enstitü Müdür Yardımcısı"

"Anabilim Dalı Başkanı"

"Dekan"

"Rektör Yardımcısı"

"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"

"Enstitü Müdürü"

"Dekan Yardımcısı"

"Kemah Kalesi Kazısı", Yardımcı Doçent, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 03.07.2017-31.07.2017, 184, 254.47 TÜRK LİRASI

"Bayburt Bölgesi Yüzey Araştırması", Yönetici, Atatürk Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 01.04.2012-01.07.2014

"Bayburt İli 2019 Yüzey Araştırması", Araştırma Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 13.09.2019-23.09.2019

"Bingöl İli, Merkez, Yayladere, Kığı, Adaklı ve Yedisu ilçeleri Yüzey Araştırması", Araştırma Görevlisi, Bingöl Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 11.04.2019-31.12.2019

"BAYBURT İLİ VE İLÇELERİ ARKEOLOJİK YÜZEY ARAŞTIRMASI", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 15.09.2017-24.09.2017

"Gümüşhane Bayburt İlleri Yüzey Araştırması", Yönetici, , Diğer, Tamamlandı, 500000

"Bayburt'ta Bir Sonbahar Hikayesi", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 07.12.2018-06.03.2019, 4000 TÜRK LİRASI

"Kemah Kalesi 2019 Yılı Kazısı", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 01.01.2019-31.12.2019, 180.000 TÜRK LİRASI

"Bayburt Yüzey Araştırması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 04.09.2017-11.09.2017

"Cumhuriyet Dönemi Bayburt Aydınları", BAYBURT ÜNİVERSİTESİ, , Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 14.05.2018-13.05.2019, 2500 TÜRK LİRASI

"Bayburt İli Yüzey Araştırması", Profesör, Atatürk Üniversitesi, Diğer Kamu Kuruluşları (yükseköğretim Kurumları Hariç), Tamamlandı, 02.09.2018-11.09.2018

"Doğu Anadolu'da Kalkolitik Çağdan Demir Çağına Kadar Sosyo-politik Gelişmeler", Doktora, Abdulsabur Şığva

"Tarih Öncesi Çağlarda Tokat'ın Tarihi Coğrafyası", Yüksek Lisans, Serhat Uslu

"Orta Asya'nın Neolitik Çağı Ceytun Kültürü", Yüksek Lisans, Ahmet Kocaispir

"Eskiçağ'da Horasan ve Çevresi", Yüksek Lisans, Zakir Yolal

"M.ö. 1500- 1200 Yılları Arasında Ugarit Şehrinin Ekonomik Önemi", Yüksek Lisans, Serpil Sevim

"Bingöl Eskiçağ Tarihi", Yüksek Lisans, Sırrı Tiryaki

"Anav Kültürü ve ön Asya Kültürleriyle Etkileşimi", Doktora, Ahmet Kocaispir

"Doğu/güneydoğu Anadolu'da Kentleşme Sürecinde Mezopotamya-anadolu Arasındaki Ticari İlişkilerin Rolü", Yüksek Lisans, Abdulsabur Şığva

"Şiran ve Çevresi Höyük ve Kaya Mezarları", Yüksek Lisans, Betül Şenbak

"Prehistorik Dönemden Roma'nın Sonuna Kadar Aydıntepe", Yüksek Lisans, Mehmet Suküt

"Asur Urartu İlişkilerinde Yerel Beylikler ve Onların Rolü", Doktora, Sırrı Tiryaki

"Rize'nin Eskiçağ Tarihi", Yüksek Lisans, Filiz Günderen

"Yüzey Araştırmaları Işığında Bayburt ve Gümüşhane Çevresinde Helenistik-roma Dönemleri (ms VI. Yüzyıl Başlarına Kadar)", Yüksek Lisans, Hüseyin İlhan

"Prehistorik Dönemden Roma Dönemine Kadar Trabzon ve Çevresi", Yüksek Lisans, Osman Emir

"Neolitik Çağ'dan Hellenistik Çağ'a Kadar Anadolu'da Savaş ve Strateji", Doktora, Murat Kılıç

يتم توفير المعلومات الذاتية استئناف على صفحة الملف الشخصي من قبل يوكسيس. YÖKSİS
2014 Profesör Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
2009 - 2014 Doçent Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1997 - 2009 Doktor Öğretim Üyesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1991 - 1996 Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi (dr), Atatürk Üniversitesi
1990 - 1997 Araştırma Görevlisi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi
1989 - 1991 Yüksek Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskiçağ Tarihi (yl) (tezli), Atatürk Üniversitesi
1985 - 1989 Lisans Fen-edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Atatürk Üniversitesi