Yüksekokul Müdürü طبيب معلم Hamit Emre Kızıl

Müdür Yardımcısı معلم Ümit Karakaş

Yüksekokul Sekreteri تعمل Hakan Dağlar