Yüksekokul Müdürü أستاذ مشارك طبيب Murat Kul

Yüksekokul Müdür Yardımcısı طبيب معلم Ramazan Ceylan
Yüksekokul Müdür Yardımcısı طبيب معلم Mehmet Ali Ceyhan

Yüksekokul Sekreteri تعمل Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni Ömer Nişancı