Araştırma Merkezi Müdürü طبيب معلم Tuğba Akkoyun Koç

Müdür Yardımcısı معلم طبيب Kenan Azılı

Yüksekokul Sekreteri Fakülte Sekreteri Adnan Tosun