2020/1 Kpss Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Duyuru 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2020/1 KPSS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU 


 A- ATAMAYA ESAS İSTENİLEN BELGELER

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Kurumumuza KPSS 2020/1 yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilmeleri uygun görülen adaylardan istenilen belgeler;

1- Başvuru Dilekçesi, (Dilekçe Örneği için tıklayınız)

2- Atama Başvuru Formu, (Başvuru Formu için tıklayınız)

3- Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği, (Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilmiş fotokopisi kabul edilecektir.) Yurtdışından mezun olanlar için Yükseköğretim Kurulundan alacağı Diploma Denklik Belgesi gereklidir.

4- Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu statüde çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/  adresinden alınacak HİTAP hizmet dökümü.

5- Atanmaya hak kazandığı unvanda çalışmaya engel bir sağlık problemi bulunmadığına dair beyan, (Sağlık Beyanı için tıklayınız) - Beyan yeterli olup, hastaneden rapor alınmasına gerek yoktur.

6- Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı’ndan veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden)

7- Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi,  (terhis-tecil belgesi veya https://www.turkiye.gov.tr/ adresli internet sitesinden alınacak çıktı) . Müracaat tarihi itibariyle halen askerlik görevini yapanların asker dönüşü atamaları yapılacaktır. Ancak askerde olduklarını beyan etmeleri gerekmektedir.

8- Kılık kıyafet yönetmeliğine uygun 4 adet vesikalık fotoğraf, (4,5 x 6 cm son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)

9- Mal bildirim formu (Ön yüz ve arka yüz çıkarıltılmış -El yazısı ile eksiksiz olarak doldurulmuş, imzalı ve kapalı zarf içinde) Mal Bildirim formu için tıklayınız.

10 - Nüfus cüzdanının aynı yüze çekilmiş arkalı önlü fototokopisi.

11- Bilgisayar İşletmeni kadrosuna yerleşen adaylar için: M.E.B.'den Onaylı Bilgisayar İşletmeni / Bilgisayar Programcısı / Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası Sahibi Olmak  veya Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi aldığını gösterir onaylı transkript (Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama veya Bilgisayar Programcılığı bölümü mezunlarından talep edilmemektedir.)

12- Şoför kadrosuna yerleşen aday için: B sınıfı sürücü belgesi ve fotokopisi

13- KPSS Yerleştirme Sonuç BelgesiB- ATAMAYA ESAS BELGELERİN TESLİM YERİ

Adayların Başvuru Dilekçesiyle atamaya esas belgelerini 28/08/2020 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Gençosman Mahallesi Dede Korkut Kampüsü 69000 Merkez/BAYBURT adresinde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Bu müracaatlarla ilgili olarak tüm duyurular http://www.bayburt.edu.tr internet adresinden yayımlanmak suretiyle ilan edilecek olup, ilgililere bu durum tebliğ edilmiş sayılacaktır.

*-Başvuru veya Atama sürecinde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına dair 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine ekleme yapılması halinde, adaylardan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Kimlik Fotokopileri talep edilecektir.


C- YERLEŞTİRME İŞLEMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir, bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
İlanen duyurulur.


PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

Telefon: 0 458 211 11 53-55 Dâhili 1178

Faks: 0 458 211 11 90

E-Posta: personel@bayburt.edu.tr