2020 Akademik Teşvik Sonuçları

Öğretim Elemanlarımızın 2020 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuruları Akademik Birimlerimizde oluşturulan “Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonları” ve Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından oluşturulan “Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu” tarafından incelenmiş ve Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliği ve "Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında değerlendirilmiştir.

Sonuçlar için tıklayınız.