Mobile Logo Uluslararası İlişkiler Ofisi

Uluslararası İlişkiler Ofisi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2022-2023 Erasmus+ Personel Eğitim Alma ve Verme Hareketliliği Sonuç Duyurusu

 

           BAYBURT ÜNİVERSİTESİ       
  2022-2023 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ SONUÇ DUYURUSU

 

21.02.2023

Erasmus Programı Personel Ders Verme Hareketliliği (Staff Mobility for Teaching Assignments) ve Personel Eğitim Alma Hareketliliği (Staff Mobility For Training) faaliyet türü çerçevesinde 2022-2023 Akademik Yılı başvurularının değerlendirme süreci tamamlanmış ve sonuçlar ilanda sunulmuştur. Bu başvuruların değerlendirilmesi 2022 Sözleşme Dönemi Erasmus+ Yükseköğretim Uygulama El Kitabı kurallarına ve Bayburt Üniversitesi Erasmus Çalışma Yönergesi Eki olan Akademik ve İdari Personel Erasmus Plus Hareketliliği Puanlandırma Kriterleri dikkate alınarak şeffaflık, adalet ve eşitlik ilkelerine uygun olarak yapılmıştır.

Kontenjana giren öğretim elemanları (Başvuru Esnasında Teslim Etmeyenler), gidecekleri Üniversiteler ile irtibata geçip bir Staff Mobility For Teaching (Ders Verme Hareketliliği için)* ve bir Staff Mobility or Training (Eğitim Alma Hareketliliği için)* formu (agreement) düzenlemeli ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için kendilerine ve karşı kuruma uygun tarihler belirleyerek ilgili kurumdan davet mektubu almalılar. Daha önce davet mektubu alan personelimiz gidiş tarihlerinde herhangi bir değişiklik yaptı ise bu tarihleri güncelleyerek yeniden teslim etmelidir. Kontenjana giren ve anlaşması olmayan bölümlerden başvuru yapan öğretim elemanlarının da verilen süre dahilinde bölümlerine uygun bir anlaşma yapmaları gerekmektedir. Öğretim elemanlarının karşı kurumdan almış oldukları davet mektuplarını ve imzalı forumlarını 7 MART 2023 tarihine kadar Bayburt Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmeleri, ayrıca faaliyetlerini en geç 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Evraklarını 7 MART 2023 tarihine kadar teslim etmeyen personelin hakkı sona erecek olup kendisine herhangi bir bildirim yapılmadan yerine yedek aday belirlenecektir. Haklarından feragat etmek isteyen adayların veya başka bir sebepten dolayı gidemeyecek olan adayların 7 gün içinde durumlarını Koordinatörlüğümüze bir dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Seçim sonuçlarına itiraz 28.02.2023 tarihine kadar B.Ü Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne yapılabilir.

Yararlanıcı olmaya hak kazanan personel, tüm dokümanları hazırlamakla ve tüm işlemleri/yazışmaları/süreçleri yürütmekle sorumludur. Başvuru formlarında fotoğraf bulunmayan adaylar ve gidiş tarihini güncelleyecek adaylar başvuru forumlarını yenilemelidirler.
 

NOT: Hareketliliğini gerçekleştiremeyen personel olması durumunda Erasmus+ Koordinatörlüğü hibe kullanım hakkını saklı tutar.                 

Not: Davet alınan/beyan edilen ülke kategorisi ve mesafe bandı değişmemek koşuluyla yalnızca bir defaya mahsus olmak üzere üniversite/ülke değişimine izin verilecektir.

 

*İlgili formlara web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Adres

 Uluslararası İlişkiler Ofisi

 Dede Korkut Külliyesi

 Gençlik Evi 69000 / BAYBURT

İletişim

 Erasmus Ofis Sorumlusu

 Öğr. Gör. Şennur ÖZDEMİR

 Öğr. Gör. Merve İSMAİL

 +90 (458) 211 1153 Dahili: 1331

E-mail

 erasmus@bayburt.edu.tr

                                                                                                                                                                                                                                                                        

  • Akademik personel ders verme hareketliliği sonuç duyurusu için tıklayınız.
  • Akademik personel ders alma hareketliliği sonuç duyurusu için tıklayınız.
  • İdari personel ders alma hareketliliği sonuç duyurusu için tıklayınız.

                                                             

 

 

 

Yayın Tarihi: 
Yukarı