Mobile Logo Bayburt Üniversitesi

Bayburt Üniversitesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
2023 Bahar Yarıyılının Uzaktan Eğitim (Çevrim içi) Yoluyla Başlaması Hakkında Duyuru
Kıymetli öğrencilerimiz,

Üniversitemiz senatosunun 6 Şubat 2023 tarihli almış olduğu kararların çeşitli sosyal medya platformlarında güncel kararlarmış gibi paylaşıldığı anlaşılmıştır. 6 Şubat 2023 tarihli bu senato kararları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 11 Şubat 2023 tarihli “2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına” ilişkin duyurusuna istinaden yürürlüğe sokulmamıştır.

Bununla birlikte, üniversitemizde 2022-2023 eğitim öğretim bahar yarıyılının önlisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki bütün bölüm ve programlar için 27 Şubat 2023 tarihinde “Uzaktan Öğretim - Çevrimiçi” yoluyla başlatılması kararı alınmıştır. Bu karar Nisan ayı başında Yükseköğretim Kurulunun alacağı kararlar doğrultusunda güncellenebilecektir.

Saygıyla duyurulur.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı