Makale

 1. Yılmaz Abdulkadir,Akdağ Hasan,"Sicill-İ Ahvâl Defterlerine Göre Bayburtlu Memurlar (1879–1909)",Bayburt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,vol.4,no:7,pp:7 - 30, 2018
 2. Yılmaz Abdulkadir,"Hamamdan Camiye Dönüştürülen Bir Yapı: Erzurum Boyahane Camii",EKEV Akademi Dergisi, 2007
 3. Yılmaz Abdulkadir,"1879-1909 Yillari Arasinda Osmanli Bürokrasisinde Görev Almiş Erzurumlular",EKEV Akademi Dergisi, 2006
 4. Yılmaz Abdulkadir,"Muhammed Es-Sincari Es-Sahavi ve Bidâatü’l-Mücevvid Fi’l-Hat ve Usûlih İsimli Eseri",Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003
 5. Yılmaz Abdulkadir,"Hat Sanatında Hareke ve Noktalamanın Tarihi Seyri",Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2003
 6. Yılmaz Abdulkadir,"Geleneksel Türk El Sanatlarından Hat Tezhip Ebru Sözlüğü",Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2002
 7. Yılmaz Abdulkadir,"Sülüs Yazıda Harflere Formlarına Göre Verilen İsimler",Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2001
 8. Yılmaz Abdulkadir,"İbn-İ Bevvâb’ın Kasîde-İ Râiyye Tercemesi",İbn-i Bevvâb’ın Kasîde-i Râiyye Tercemesi, 2010
 9. Yılmaz Abdulkadir,"Üstâd-I Ekrem Hattat Nazif Bey",Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi, 1998
 10. Yılmaz Abdulkadir,"Endülüs ve Mağrib Hattatları",Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,no:30,pp:159 - 190, 2013
 11. Yılmaz Abdulkadir,"Endülüs ve Mağrib De Kufi Hattının Tarihi Gelişimi",Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi,no:29,pp:121 - 139, 2012
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk