Akademik Değerleme ve Kalite Geliştirme Kurulu

AKADEMİK DEĞERLEME VE KALİTE GELİŞTİRME KURULU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Rektör  Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN    Başkan
  Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin UÇURUM    Üye
  Dekan Temsilcisi Bayburt Eğitim Dekan Vekili Prof. Dr.  Sedat MADEN   Üye
  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çetin YAMAN   Üye
  Prof. Dr. Tevhit AYENGİN   Üye
  Prof. Dr. Abdulkadir YILMAZ   Üye
  Prof. Dr. Ümmügülsüm ERDOĞAN    Üye
  MYO Müdür Temsilcisi Demirözü MYO Müdürü Doç. Dr. Murat ÇOLAK   Üye
  Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Enstitü Temsilcisi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Fatih GÜRBÜZ   Üye
  Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Doç. Dr. Engin ŞAHİN   Üye
  Dr.Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Genel Sekreter Nazmi KARABULUT   Üye
  Genel Sekreter Yardımcısı Cuma AYTEMÜR   Üye
  Strateji Geliştirme Daire Başkanı Halis KILIÇ   Üye
  Öğrenci İşleri Daire Başkanı Cuma AYTEMÜR   Üye
  Personel Daire Başkanı Fatih AKBAŞ   Üye
  Öğrenci Konseyi Başkanı Ömer Faruk TURAN   Üye