Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Profesör Doktor Cem KAHYA Başkan
Profesör Doktor Turgut BAYRAMOĞLU Başkan
Doçent Doktor Mehmet BULUT Başkan
Profesör Doktor Hayriye ŞENGÜN Başkan
Doçent Doktor Adnan KARA Başkan
Doçent Doktor Hakan PABUÇCU Üye
Doktor Öğretim Üyesi Fetullah BATTAL Üye
Doçent Doktor Erdemalp ÖZDEN Üye
Doçent Doktor Ümit YILDIZ Üye
Doçent Doktor Alirıza AĞ Üye
Doçent Doktor Yusuf BİLGİN Üye
Doçent Doktor Esmeray ALACADAĞLI Üye
Doktor Öğretim Üyesi Duygu BAYSAL KURT Üye
Doçent Doktor Yılmaz Onur ARİ Üye
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan SAYAR Üye

İşletme Bölümü

Unvan

Ad Soyad

Komisyondaki Görevi

Profesör Doktor

Cem KAHYA

Başkan

Doçent Doktor

Hakan PABUÇCU

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Fetullah BATTAL

Üye

İktisat Bölümü

Doçent Doktor

Turgut BAYRAMOĞLU

Başkan

Doçent Doktor

Erdemalp ÖZDEN

Üye

Doçent Doktor

Ümit YILDIZ

Üye

Maliye Bölümü

Doçent Doktor

Mehmet BULUT

Başkan

Doçent Doktor

Yusuf BİLGİN

Üye

Doçent Doktor

Alirıza AĞ

Üye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doçent Doktor

Hayriye ŞENGÜN

Başkan

Doçent Doktor

Esmeray ALACADAĞLI

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Duygu BAYSAL KURT

Üye

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doçent Doktor

Adnan KARA

Başkan

Doçent Doktor

Yılmaz Onur ARİ

Üye

Doktor Öğretim Üyesi

Ramazan SAYAR

Üye

Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı