Akademik Teşvik Düzenleme,Denetleme ve İtiraz Komisyonu

AKADEMİK TEŞVİK DÜZENLEME, DENETLEME VE İTİRAZ KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL   Başkan
  Prof. Dr. Vecihi AKSAKAL   Üye
  Prof. Dr. Mehmet ÇINAR   Üye
  Doç. Dr. Cem KAHYA   Üye
  Doç. Dr. Murat KUL   Üye
  Doç. Dr. Mehmet ELBAN   Üye
  Doç. Dr.  Murat ÇOLAK   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Hamit Emre KIZIL   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İLHAN   Üye
  Dr. Öğretim Üyesi  Hamdi TÜRKOĞLU   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini GENEL SEKRETERLİK birimi yürütmektedir.