Mobile Logo Kalite Koordinatörlüğü

Kalite Koordinatörlüğü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME POLİTİKASI
Bayburt Üniversitesi Araştırma ve Geliştirme Politikası :

Araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kazanılan başarının, eğitim ve öğretim faaliyetlerine katkısının farkında olarak;
 
  • Yapılacak araştırmalar için mevcut alt yapıyı sürekli iyileştiren ve yeni alt yapıları kuran,
  • Araştırma ve araştırmacıları destekleyen sistemlere süreklilik kazandıran,
  • Eğitim-öğretim süreçlerinde araştırma-geliştirme ile yenilikçi girişimleri destekleyen,
  • Ulusal ve uluslararası ortamlardaki iç/dış paydaşlarla oluşturduğu ortak araştırma alanlarında nitelikli projelerin üretilmesini özendiren,
  • Üretilen özgün bilimsel bilginin diğer araştırmacılarla itibarlı dergilerde paylaşılmasını ve bu bilginin sosyal ve ekonomik yarara dönüştürülmesini sağlayan,
  • Bölgesel/ulusal düzeyde sorunların çözümüne yönelik araştırma-geliştirme yaparak topluma katkı sağlayan bir üniversite olmaktır.
Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı