Art & Architecture Source (Mimarlık, Tasarım, Güzel Sanatlar) Veritabanı Deneme Erişimi
1 Aralık 2019 tarihine kadar deneme erişimine açılmıştır.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=asu