Bilimsel, Kültürel Ve Sosyal Etkinlikler

BİLİMSEL, KÜLTÜREL VE SOSYAL ETKİNLİKLER DÜZENLEME KOMİSYONU

  Unvanı / Adı Soyadı   Komisyondaki Unvanı
  Prof. Dr. Metin UÇURUM   Başkan
  Genel Sekreter  Nazmi KARABULUT   Üye
  Teknik Bilimler MYO Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat ÇOLAK   Üye
  İ.İ.B.F. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Şaduman YILDIZ   Üye
  Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Kürşad KARA   Üye
  Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Alperen TOZLU   Üye
  İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Fatih KAYA   Üye
  Sağlık Bilimleri Fak. Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Bülent BAYRAKTAR   Üye
  Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Yasemin TÜMER ÇELİK  Üye
  Bayburt Sağlık Hiz. MYO Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Ümit KARAKAŞ   Üye
  Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ümit YILDIRIM   Üye
  Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Rüştü YILDIRIM   Üye
  Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Akif KACIR   Üye
  • Komisyonun yazışma işlemlerini SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI birimi yürütmektedir.