Mobile Logo İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bir Felsefi ve Edebi Söylem İnşası Olarak İyi, Kötü, Erdem ve Mutluluk
15.04.2019 Tarihinde Türkoloji Öğrenci Kulübü tarafından Prof. Dr. Fuat SEZGİN Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZKURT ve Gümüşhane Üniversitesi Felsefe Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ümit ÖZTÜRK "Bir Felsefi ve Edebi Söylem İnşası Olarak İyi, Kötü, Erdem ve Mutluluk" isimli konferansta felsefi edebi nitelikli konuşma yaptılar.
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı