Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Birim Arşiv Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Mustafa DEMİR Başkan
Fakülte Sekreteri Alper KONDOLOT Üye
Memur Ali ÖZBEK Üye
Bilgisayar İşletmeni Döndü MUCIK Üye
Bilgisayar İşletmeni Hacer DURMAZ Üye
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı