Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Eğitim Fakültesi insan merkezli eğitim ve araştırma faaliyetleri ile kültürel donanımlı, araştırmacı, zamanın şartlarına göre problemlere çözüm üretebilen nitelikli öğretmen yetiştirerek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamayı amaç edinmiştir. 

Vizyonumuz

Eğitim, araştırma ve topluma sunduğu hizmetlerle ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir merkez; yenilikçi, etkili iletişim ve işbirliği becerilerine sahip, geleceğin nitelikli öğretmenlerini yetiştiren, bilimsel araştırmalar yapan, çalışanlarının ve öğrencilerinin memnuniyetini sağlayan bir fakülte olmak.

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Yukarı