Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Bölüm Sekreterlikleri

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ 


Bölüm /A.B.D.

 
   
 Bölüm Sekreteri 
   

e-mail/Dahili No/Oda No

 

BİLGİSAYAR ve ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ        
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Ana Bilim Dalı

TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı
Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı

 
Döndü MUCIK temelegitim@bayburt.edu.tr

 yabancidiller@bayburt.edu.tr

Dahili No:2167
3.Kat 310 Nolu Oda

 

TÜRKÇE VE SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı


MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı
Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı

 
Hacer DURMAZ 3.Kat 310 Nolu Oda


EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 
Onur AKPINAR egitimbilimleri@bayburt.edu.tr

Dahili No:2172
3.Kat 309 Nolu Oda

 

Yayın Tarihi:   , Son Günc. Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı