Burs Komisyonları
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Yusuf BİLGİN Başkan
Profesör Doktor Turgut BAYRAMOĞLU Başkan
Doçent Doktor Mehmet BULUT Başkan
Doçent Doktor Sinan YAZICI Başkan
Doktor Öğretim Üyesi Ramazan SAYAR Başkan
Öğretim Görevlisi Ayça KAYA Üye
Doçent Doktor Şaduman YILDIZ Üye
Doçent Doktor Ünal GÜLHAN Üye
Araştırma Görevlisi Şeyda Buşra KONUK Üye
Doçent Doktor Yılmaz Onur ARİ Üye

İşletme Bölümü

Unvan

Ad Soyad

Komisyondaki Görevi

Doçent Doktor

Yusuf BİLGİN

Başkan

Öğretim Görevlisi

Ayça KAYA

Üye

İktisat Bölümü

Doçent Doktor

Turgut BAYRAMOĞLU

Başkan

Doçent Doktor

Şaduman YILDIZ

Üye

Maliye Bölümü

Doçent Doktor

Mehmet BULUT

Başkan

Doçent Doktor

Ünal GÜLHAN

Üye

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doçent Doktor

Sinan YAZICI

Başkan

Araştırma Görevlisi

Şeyda Büşra KONUK

Üye

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Doktor Öğretim Üyesi

Ramazan SAYAR

Başkan

Doçent Doktor

Yılmaz Onur ARİ

Üye

Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı