Mobile Logo Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Fakülte Burs Komisyonu
Ünvan Ad Soyad Komisyondaki Ünvani
Doçent Doktor Kürşad KARA Başkan
Doçent Doktor Huriye KADAKAL Üye
Profesör Doktor Mustafa ALBAYRAK Üye
Doçent Doktor Mustafa DEMİR Üye
Doktor Öğretim Üyesi Musa KAYA Üye
Doktor Öğretim Üyesi Monıreh AZIMZADEH YİĞİT Üye
Doktor Öğretim Üyesi İhsan AKEREN Üye
Tarih:13 Aralık 2023
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı