"Kubaşık Öğrenme Yönteminin 8. Sınıf Türkçe Derslerinde Uygulanması ve Sonuçları", Yüksek Lisans, Elif Aktaş
Osman Gündüz
Danışmanlık
"9. Sınıf Türk Edebiyatı Kitabının Öğrencilerin Kelime Hazinesi Katkısı Üzerine Bir Arastırma- Kurtalan Çok Programlı Lisesi, Batman Anadolu Öğretmen Lisesi, Batman Lisesi Örneği", Yüksek Lisans, İrfan Bayram
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Gülten Dayıoğlu'nun Romanlarının Çocuk ve Gençlik Edebiyatı ve Fantastik Bilim Kurgu Türü Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Abdullatif Aydemir
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Nazan Bekiroğlu'nun Kurmaca Eserlerinde Metinlerarası İlişkiler", Yüksek Lisans, İzzet Şeref
Osman Gündüz
Danışmanlık
"6. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan Nasreddin Hoca Fıkralarının Eleştirel Okuma Yöntemi İle İşlenmesi ve Fıkralardaki İnsan Karakterine Ait Özelliklerin Öğretilmesi", Yüksek Lisans, Deniz Çobanoğlu
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ayla Kutlu'nun Cadı Ağacı Romanının Sosyal Değerler Bakımından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Alper Çavuşoğlu
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Muzaffer İzgü'nün 1970-80 Yılları Arasında Yayınladığı Yedi Öykü Kitabının Değerler Eğitimi Açısından İncelenmesi", Yüksek Lisans, Canan Sırakaya
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Ceyhun Atuf Kansu Hayatı, Eserleri ve Şiirlerinin Tema Bakımından İncelenmesi", Doktora, Metin Erkal
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Samet Ağaoğlu: İnsan-eser", Doktora, Ekrem Karadişoğulları
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Mehmet Seyda (çeliker) Hayatı ve Eserleri Üzerine Monografik Bir Araştırma", Doktora, Cem Şems Tümer
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Namık Kemal'in Eserlerinde Eğitsel Bir Değer Olarak İnsan", Doktora, Elif Aktaş
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Fatih Erdoğan'ın Eserlerinin Eğitsel Değerler Açısından İncelenmesi", Doktora, Oğuzhan Yılmaz
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Türkiye ve İsviçre'deki Ortaokul Öğrencilerinin Ana Dili Öğretimi Ders Kitaplarının Karşılaştırılması", Doktora, Mırıam Zeliha Stebler
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Yalvaç Ural'ın Eserlerinin Tematik Açıdan İncelenmesi ve Eserlerinde Çocuk Eğitimiyle İlgili Temel Değerler", Doktora, Beytullah Karagöz
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Hikmet Temel Akarsu'nun Eserlerindeki Fantastik Ögeler ve Eğitim Odaklı Değerler", Doktora, Mehmet Fidan
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Etkinliklere Dayalı Ontolojik Metin Analizi Yönteminin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Şiir Çözümleme Başarılarına ve Şiir Tutumlarına Etkisi", Doktora, İzzet Şeref
Osman Gündüz
Danışmanlık
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ıı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yazınsal Metin Çözümlemeleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yazınsal Metin Çözümleri ı", Doktora, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ıı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metin İnceleme Yöntemleri ı", Yüksek Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Anlama Teknileri ı: Okuma", Lisans, Türkçe, 2
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 3
Osman Gündüz
Ders
"Eleştiri ve Yorum", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ıı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Günümüz Türk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Yeni Türk Edebiyatı ı", Lisans, Türkçe, 1
Osman Gündüz
Ders
"Metinlerarasılık Bağlamında İhsan Oktay Anar Romanlarının Geleneksel Anlatı Türleriyle İlişkisi", Osman Gündüz, (19.04.2010-25.04.2010), -, 2010
Osman Gündüz
Bildiri
"Manastır’da Filizlenen ve Bir Döneme Damgasını Vuran Dergi: Hüsün ve Şiir", Osman Gündüz, (10.05.2017-14.05.2017), Geçmişten Günümüze Balkanlar’xxda Türkçenin Süreli Yayınlardaki Yeri ve Önemi Sempozyumu, 2017
Osman Gündüz
Bildiri
"II Meşrutiyet Dönemi Romanları Arasında Din İnsan ve Tanrı İlişkilerine Farklı Cephelerden Bakan İki Roman Amak ı Hayal ve Perviz", Gündüz Osman, Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu
Osman Gündüz
Bildiri
"İklimini ve Sesini Arayan Şair Namık Kemal", Gündüz Osman, Doğumunun 170. Yılında Uluslar Arası Namık Kemal Sempozyumu
Osman Gündüz
Bildiri
"Milli Mücadele Konulu Romanlarda Karşı Güç ve Öteki", Gündüz Osman, Türk Halk Kültüründe Milli Mücadele 1. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu
Osman Gündüz
Bildiri
"An Unfocused SOcio Political Novel Within The Development Process of Turkish Novel Katircioglu", Osman Gündüz, (13.06.2015-15.06.2015), ; Vıı. European Conference on Social And Behavioral Sciences Bucharest, Romania, June 11-13, 2015, 2015
Osman Gündüz
Bildiri
"Kısa Öykü Kısa Kısa Öykü mü Küçürek Öykü mü Anlatı mı", Gündüz Osman, Uluslararası Küçürek Öykü Sempozyumu
Osman Gündüz
Bildiri
"Geleneksel Anlatma Formlarından Çağdaş Romana Aktarımlar", Osman Gündüz, (03.02.2016-06.02.2016), IX. Europen Conference on Social And Behavioral Science Paris-france, 2016
Osman Gündüz
Bildiri