"Exploring extraneous cognitive load in an instructional process via the web conferencing system", Dilara Arzugül Aksoy, Unal Cakiroglu, Behavıour Informatıon Technology, 2017
Dilara Arzugül AKSOY
Makale
"Bölüm Bşk."
Leyla Güçlü
Yöneticilik
"", Burçin ÖZ, "Vergi Tekniği: Avantaj ve Dezavantajlarıyla Vergi Tarife Çeşitleri", İKSAD – IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 5-8 Eylül 2019.
Burçin Öz
Bildiri
"", Burçin ÖZ "Verginin Konusunun Seçiminde Optimalite Ve Meşruiyet Sorunu: Teorik Ve Tarihsel Süreçte Vergilemede Yaşanan Değişim", İKSAD – IV. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Erzurum, Türkiye, 5-8 Eylül 2019 .
Burçin Öz
Bildiri
"", Küresellesmenin Vergi Sistemi Üzerinde Yarattıgı Sorunlar,Gümrük Ticaret Dergisi, CİLT: 6,Sayı: 16 , Haziran ,Yıl: 2019 , ss.12-26.
Burçin Öz
Makale
"", Vergi İcra Hukukunda Haciz ve Elektronik Haciz Uygulamaları, Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Sayı: 113-114, Cilt: 9, Ocak-Şubat 2014)
Burçin Öz
Makale
"", Bilgi Edinme Kanunu Çerçevesinde Vergi Mahremiyetinin Değerlendirilmesi, Electronic Journal Of Vocational Colleges, Sayı: 2, Cilt: 2, Yıl:2012, ss. 46-56 (http://www.ejovoc.org/makaleler/aralik_2012/pdf/06.pdf)
Burçin Öz
Makale
"", Ahmetli Meslek YüksekokuluManisa Celal Bayar Üniversitesi
Burçin Öz
Ders
"Öngöz, S. & Aksoy, D. A. (2018). Kavramdan Uygulamaya: Elektronik Mentörlük. Akkoyunlu, B., İşman, A., Odabaşı, H. F. (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde (s. 349-364). KİTAP BÖLÜMÜ"
Dilara Arzugül AKSOY
Kitap
"Erümit A. K., Benzer, A. İ., Aksoy, D. A., Aksoy, A. & Şahin, G. (2017). Algoritmik düşünme için programlama öğretimi adımları, Odabaşı, H. F., Akkoyunlu, B., İşman, A. (Ed.), Eğitim Teknolojileri Okumaları içinde (s. 1-12). KİTAP BÖLÜMÜ"
Dilara Arzugül AKSOY
Kitap
Daha Fazla Sonuç