"Başarın-final-açı-sınav Derhaneleri", Matematik Öğretmeni, 2004-2017, Ticari (özel)
Ümit Demir
Diğer
"Genel Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Ümit Demir
Ders
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Devlet Bütçesi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Uluslararası Mali Kuruluşlar", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Meslek Etiği", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Kalite Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Temel Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Ümit Demir
Ders
"Girişimcilik", Önlisans, Türkçe, 3
Ümit Demir
Ders
"Steme Yönelik Bakış açısı Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", Betül Küçük Demir, Ümit Demir, Abdullah Kaplan, Mesut Öztürk, Ebru Can, (27.06.2018-29.06.2018), International Conference on Mathematics And Mathematics Education, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinin İşlemlerde Birim (Etkisiz) Eleman Özelliği Konusundaki Alan Bilgilerinin İncelenmesi", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Yaşar Akkan, Betül Küçük Demir, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Ortaokul öğrencileri orantısal akıl yürütme sürecinde ne tür gerekçelendirmelerde bulunmaktadır?", Ümit Demir, Mesut Öztürk, Betül Küçük Demir, Yaşar Akkan, (26.04.2018-30.04.2018), X. International Congress of Educational Research, 2018
Ümit Demir
Bildiri
"Görsel Teoremler Üzerine Matematik Öğretmenleriyle Nitel Bir Çalışma", Yaşar Akkan, Pınar Akkan, Mesut Öztürk, Ümit Demir, Journal of Instructional Technologies Teacher Education, 2018
Ümit Demir
Makale
"Sınav Dershaneleri", matematik öğretmeni, 2014-2015, Ticari (özel)
Adem Irmak
Diğer
"Bölüm Başkanı"
Adem Irmak
Yöneticilik
"Matematik 1", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik 2", Lisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik", Lisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Ders
"Matematik-2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Matematik-1", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Matematik 1", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik 2", Önlisans, Türkçe, 4
Adem Irmak
Ders
"Matematik", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Ders
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Lojistik Planlama ve Modelleme", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Ders
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"İstatistik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Lojistik Planlama ve Modelleme", Önlisans, Türkçe, 3
Adem Irmak
Ders
"Araştırma Yöntem ve Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Ticari Matematik", Önlisans, Türkçe, 2
Adem Irmak
Ders
"Bayburt Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun Tercih Edilme Algısına Kariyer Grubu Müdahalesinin Etkisi", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 21.12.2017-21.06.2018, 3237, 90 TÜRK LİRASI
Adem Irmak
Proje
"Türkiye iş Bankası AŞ.", Memur, 2013-2014, Ticari (özel)
Şule Kızıltunç Bedir
Diğer
"Uluslararası Finans", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Uluslararası Finans", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Genel İşletme", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Bankacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Sigartacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Hasar ve Risk Yönetimi", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Sigortacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Banka ve Sigorta Muhasebesi", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Uluslararası Finansman", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Sermaye Piyasası ve Finansal Kurumlar", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Sigorta İşletmeciliği", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders
"Sigortacılığa Giriş", Önlisans, Türkçe, 3
Şule Kızıltunç Bedir
Ders