"Doğrusal Spline Regresyon ile Turizm Talebinin Analiz", Erkan Oktay, Ömer Alkan, Kübra Elmalı, (12.04.2012), II. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi
Kübra Elmalı
Bildiri
"Gece Işıkları İle Hesaplanan İktisadi Büyümenin Mekansal Analizi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, (07.10.2017-10.10.2017), Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 2017
Kübra Elmalı
Bildiri
"The Determination of the Factors Affecting Pharmaceutical Consumption in Respect to Provinces in Turkey", Ömer Alkan, Kübra Elmalı, Mediterranean Journal of Social Sciences, 2015
Kübra Elmalı
Makale
"TÜRKİYE’DE GECE IŞIKLARI İLE HESAPLANAN İKTİSADİ BÜYÜMENİN MEKÂNSAL ANALİZi", Hüseyin Özer, Kübra Elmalı, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2018
Kübra Elmalı
Makale
"AK Parti’nin Suriye-li Poltikası: 24 Haziran 2018 Seçim Beyannamesi Üzerinden Bir Değerlendirme", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (26.09.2019-28.09.2019), 1. Uluslararası İletişim ve Yönetim Bilimleri Kongresi, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
Bildiri
"Türkiye’de Kamunun Digital Dönüşümü Sürecinde İzlediği Siber Güvenlik Politikaları", İsmail Dursunoğlu, Tuğçe Hisoğlu, (18.04.2019-20.04.2019), Kaysem13, 2019
Tuğçe Hisoğlu Koç
Bildiri
"Pazarlama Teorisinde Yeni Paradigmalar", Doktora, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
Ders
"Hizmet Pazarlaması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
Ders
"Endüstriyel Pazarlama", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
Ders
"Hizmet Pazarlaması", Yüksek Lisans, Türkçe, 3
Yusuf Bilgin
Ders
Daha Fazla Sonuç