Akademik Çalışmalar
"Teaching English as a Foreign Language", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"English Reading Skills And Public Speaking", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Teaching Reading", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Professional English", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Teaching Listening And Speaking", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Introduction to Drama", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"English Novel", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"English Literature", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"History of English Language", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Introduction to English Poetry", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Reading Comprehension", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Introduction to English Literature", Lisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"English Teaching Skills", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Introduction to Theatre", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Discourse", Lisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"Maincourse", Lisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"English Poetry", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Professional English", Lisans, İngilizce, 2
Muhammed Atmaca
Ders
"Literary Theory And Criticism", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Introduction to American Literature", Lisans, İngilizce, 3
Muhammed Atmaca
Ders
"Written Media Translation", Önlisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"Technical Translation", Önlisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"Comparative Structure", Önlisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"Speaking", Önlisans, İngilizce, 4
Muhammed Atmaca
Ders
"LEARNER BELIEFS IN LANGUAGE LEARNING: A STUDY ON THE EFFECTS OF CONTEXT IN LEARNERS’ PERCEPTION", Muhammed Atmaca, Internatıonal Journal of New Trends ın Arts, Sports Scıence Educatıon, 2016
Muhammed Atmaca
Makale
"Proek Biyoteknoloji Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi", Kurucu, 2018-2019, Ticari (özel)
Hümeyra İspirli
Diğer
"TÜBİTAK Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Bursu 2014", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye
Hümeyra İspirli
Ödül
"100/2000 YÖK Doktora Bursu, Mart-2017/Ocak-2018", YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI, Kamu, Türkiye
Hümeyra İspirli
Ödül
"EKMEK ÜRETİMİNDE KATKI MADDESİ OLARAK KULLANILMAK ÜZERE TİP 3 EKŞİ HAMUR TOZU ÜRETİMİ", Öğretim Görevlisi, Bayburt Üniversitesi, Tübitak Projesi, Tamamlandı, 01.02.2018-31.01.2019, 149.442, 00 TÜRK LİRASI
Hümeyra İspirli
Proje
"Teknofonksiyonel yönleriyleLaktik Asit Bakterileri", Hümeyra İspirli, Emin Mercan, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, (22.10.2015-24.10.2015), Mühendislikte Yeni Teknolojiler, 2015
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Glucanotransferases as Novel Enyzmes of LAB for Cereal Technology and Food Applications", Hümeyra İspirli, Osman Sağdıç, Enes Dertli, (19.09.2019-21.09.2019), Iıı. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2019
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Glukan Tipi Ekzopolisakkarit (EPS)’in, Prebiyotik ve Fizikokimyasal Etkisinin Çikolatalı Puding Ortamındaİncelenmesi", Enes Dertli, Hümeyra İspirli, Fatmanur Demirbas (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2017
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Production of oligosaccharides by Glucansucrase Enzymes from Sucrose and Their Functional Role", Hümeyra İspirli, Osman Sağdıç, Enes Dertli, (19.09.2019-21.09.2019), Iıı. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2019
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Çeşitli Laktik Asit Bakterilerinin Kurşun İyonlarını in Vitro Bağlama Yeteneklerinin Araştırılması", Hüseyin Serencam, Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2017
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Kadmiyum Dekontaminasyonunda Laktik Asit Bakterilerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması", Ali Gündoğdu, Enes Dertli, Engin Şahin, Hümeyra İspirli, Hüseyin Serencam, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2017
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Türk Yoğurdundan Ekzopolisakkarit Üreten Laktik Asit Bakterilerinin İzolasyonu ve İdentifikasyonu", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, (21.09.2017-23.09.2017), II. International Conferance on Advanced Engineering Technologies, 2017
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Determination of functional characteristics presence of virulence factors and antibiotic resistance of enterococci isolated from Turkish White Cheese", Nihat Akın, Enes Dertli, Hümeyra İspirli, Ayşe Yuvaşen, Alkay Zühal (05.05.2016-07.05.2016), European Biotechnology Conference, 2016
Hümeyra İspirli
Bildiri
"Impact of exopolysaccharide production on functional properties of some Lactobacillus salivarius strains", Emin Mercan, Hümeyra İspirli, Durmuş Sert, Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Archıves of Mıcrobıology, 2015
Hümeyra İspirli
Makale
"Characterization of functional properties of Enterococcus faecium strains isolated from human gut", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Fatmanur Demirbas, Canadıan Journal of Mıcrobıology, 2015
Hümeyra İspirli
Makale
"Characterization of functional properties of Enterococcus spp. isolated from Turkish white cheese", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, Lwt-food Scıence And Technology, 2017
Hümeyra İspirli
Makale
"Antimicrobial and functional properties of lactic acid bacteria isolated from sourdoughs", Hümeyra İspirli, Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, Asena Ayse Kurnaz, Lwt-food Scıence And Technology, 2017
Hümeyra İspirli
Makale
"Isolation and characterisation of lactic acid bacteria from traditional koumiss and kurut", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Internatıonal Journal of Food Propertıes, 2018
Hümeyra İspirli
Makale
"Identification of Lactic Acid Bacteria from Spontaneous Rye Sourdough and Determination of Their Functional Characteristics", Hümeyra İspirli, Mustafa Onur Yüzer, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, Food Bıotechnology, 2018
Hümeyra İspirli
Makale
"Glucan type exopolysaccharide (EPS) shows prebiotic effect and reduces syneresis in chocolate pudding", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Fatmanur Demirbaş, Journal of Food Scıence And Technology-mysore, 2018
Hümeyra İspirli
Makale
"Isolation and identification of exopolysaccharide producer lactic acid bacteria from Turkish yogurt", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Journal of Food Processıng And Preservatıon, 2018
Hümeyra İspirli
Makale
"A novel perspective for Lactobacillus reuteri: Nanoencapsulation to obtain functional fish fillets", Zafer Ceylan, Emin Uslu, Hümeyra İspirli, Raciye Meral, Mehmet Gavgalı, Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Lwt-food Scıence And Technology, 2019
Hümeyra İspirli
Makale
"Characterization of a 4,6‑α‑glucanotransferase from Lactobacillus reuteri E81 and production of malto-oligosaccharides with immune-modulatory roles", Hümeyra İspirli, Ömer Şimşek, Osman Sağdıç, Enes Dertli, Christopher Skory, Internatıonal Journal of Bıologıcal Macromolecules, 2019
Hümeyra İspirli
Makale
"Physicochemical characterisation of an α-glucan from Lactobacillus reuteri E81 as a potential exopolysaccharide suitable for food applications", Hümeyra İspirli, Osman Sağdıç, Mustafa Tahsin Yılmaz, Enes Dertli, Process Bıochemıstry, 2019
Hümeyra İspirli
Makale
"Bifidogenic effect and in vitro immunomodulatory roles of melibiose-derived oligosaccharides produced by the acceptor reaction of glucansucrase E81", Hümeyra İspirli, Enes Dertli, Yasemin Kaya, Process Bıochemıstry, 2019
Hümeyra İspirli
Makale
"Characterization of a glucansucrase from Lactobacillus reuteri E81 and production of malto-oligosaccharides", Hümeyra İspirli, Mustafa Onur Yüzer, Osman Sağdıç, Enes Dertli, Christopher Skory, Ian j Colquhoun, Bıocatalysıs And Bıotransformatıon, 2019
Hümeyra İspirli
Makale