"The Analysis Of The Relationship Between The Temperament And The Social Status OfPreschool Students Age 5", Ceren Arı Arat, Burcu Özdemir Beceren, (02.10.2019-05.10.2019), 6th International Early Childhoodeducation Congress, 2019
Ceren Arı Arat
Bildiri
"Türkiye’de Okul Öncesi Dönemde Mizaç ile İlgili Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi", Ceren Arı Arat, (26.04.2018-28.04.2018), 13. Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 2018
Ceren Arı Arat
Bildiri
"Okul öncesi dönem çocuklarının duygusal beceri ve mizaç özellikleri ile empati kurma düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi", Burcu Özdemir Beceren, Ceren Arı Arat, (08.05.2018-11.05.2018), 8th International Congress of Research in Education, 2018
Ceren Arı Arat
Bildiri
"Özgül Öğrenme Güçlüğü Tanılı Öğrencilere Okuma- Yazma Öğretiminde Zihin Haritası Yönteminin Etkililiği: Vaka Örneği", Ceren Arı Arat, (29.03.2018-01.04.2018), 2nd International Congress on Early Chilhood Intervention-ıcecı (ıı. Uluslararası Erken Çocuklukta Müdahale Kongresi, 2018
Ceren Arı Arat
Bildiri
"Öğrenme ve Öğretme Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Ceren Arı Arat
Ders
"Özel Eğitim ıı", Önlisans, Türkçe, 3
Ceren Arı Arat
Ders
"Öğrenme ve Öğretme Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Ceren Arı Arat
Ders
"Sanat ve Yaratıcılık", Önlisans, Türkçe, 1
Ceren Arı Arat
Ders
"Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme", Önlisans, Türkçe, 1
Ceren Arı Arat
Ders
"Uygulama ıı", Önlisans, Türkçe, 6
Ceren Arı Arat
Ders
"1. Bayburt Üniversitesi Çocuk Gelişimi Sergisi", Bayburt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Ulusal, Sergiler, Üniversitelerin Düzenlediği Sergiler, 10.05.2019-10.05.2019
Ceren Arı Arat
Sanatsal Faaliyet
"Bölüm Başkanı"
Ceren Arı Arat
Yöneticilik
"Odis Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi", Okul Öncesi Öğretmeni, 2016-2017, Kamu
Ceren Arı Arat
Diğer
"Çınarım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi", Uzman Öğretici, 2017-2018, Kamu
Ceren Arı Arat
Diğer
"EACR", Üye
Ebubekir Dirican
Üyelik
"Moleküler Kanser Derneği", Üye
Ebubekir Dirican
Üyelik
"Tıbbi Biyoloji ve Genetik Derneği", Üye
Ebubekir Dirican
Üyelik
"SCI YAYIN ÖDÜLÜ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Üniversite, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"MOKAD SÖZLÜ SUNUM 1.'LİK ÖDÜLÜ", Moleküler Kanser Derneği (MOKAD), Diğer, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"YAYIN TEŞVİK ÖDÜLÜ", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"2015 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ", MARMARA TIBBİ HİZMETLERİ GELİŞTİRME VE YARDIM DERNEĞİ, Diğer, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"2016 BİLİMSEL ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ", MARMARA TIBBİ HİZMETLERİ GELİŞTİRME VE YARDIM DERNEĞİ, Diğer, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIBBİ HİZMETLERİ GELİŞTİRME ve YARDIM DERNEĞİ 2017 ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ", KAMU KURUMU NİTELİĞİNDE MESLEK KURULUŞLARI İLE KANUNLA KURULMUŞ DİĞER KURUMLAR, Kamu, Türkiye
Ebubekir Dirican
Ödül
"Tıbbi Biyoloji ve Genetik", Lisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"Tıbbi Biyoloji ve Genetik", Lisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"Tıbbi Biyoloji ve Genetik", Lisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Genel Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"İletişim", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Klinik Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Toksikoloji", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Genel Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"İlk Yardım", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Genel Mikrobiyoloji", Önlisans, Türkçe, 2
Ebubekir Dirican
Ders
"Genel Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"Klinik Biyokimya", Önlisans, Türkçe, 3
Ebubekir Dirican
Ders
"MEME KANSERİNDE FOSFATİDİLİNOSİTOL 3 KİNAZ KATALİTİK ALFA GEN MUTASYONLARI İLE İNSÜLİN BENZERİ BÜYÜME FAKTÖRÜ BAĞLAYICI PROTEİN 5 EKSPRESYON DÜZEYİNİN İLİŞKİSİ", Araştırmacı, , Bap, Tamamlandı
Ebubekir Dirican
Proje
"AKCIĞER FIBROBLAST HÜCRE KÜLTÜRÜNDE NIKOTININ NEDEN OLDUĞU YIKIMLANMANIN GEN EKSPRESYONU ile BELIRLENMESI ve ALEJIK ASITIN KORUYUCU ROLÜ", Araştırmacı, Marmara Üniversitesi, Diğer (ulusal), Tamamlandı, 24.02.2010-23.03.2012
Ebubekir Dirican
Proje
"MEME KANSERİNDE PIK3CA ve TP53 GEN MUTASYONLARI ile SALL4 PTEN ve PIK3R1 GEN EKSPRESYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ", Araştırmacı, Marmara Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Tamamlandı, 15.04.2015-15.04.2017, 25.000 TÜRK LİRASI
Ebubekir Dirican
Proje
"Meme Kanserinde PIK3CA Gen Mutasyonlarının HRM Yöntemiyle Belirlenmesi ve IGFBP 5 Ekspresyon Düzeyi İle İlişkisi", Ebubekir Dirican, Zehra Kaya, Gökçe Güllü Amuran, Mahmut Bahadır Güllüoğlu, Handan Kaya, Sıdıka Ayşe Özer, Mustafa Akkiprik, Peker İrem, Tolga Özmen, (24.04.2014-27.04.2014), V. Multidisipliner Kanser Araştırma Kongresi, 2014
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The evaluation of the genotoxic potential of Ulothrix tenuissima in vitro", Adem Güner, Hasan Gürbüz, Ebubekir Dirican, Elanur Aydın Karataş, Hasan Türkez, Toğar Başak, National Veterinery Pharmacology And Toxicology Syposium
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The Evaluation of the Genotoxic and Oxidative Damage Potentials of Ulothrix tenuissima Kütz In Vitro", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, Hasan Gürbüz, Elanur Aydın Karataş, Ali Aslan, (27.05.2011-29.05.2011), International Symposium on Drug Research And Development “from Chemistry to Medicine & New Horizons And Job Opportunities For Young Scientists., 2011
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The Effects Of Ascorbic Acid On Listerine Toxicity In Vitro", Ebubekir Dirican, Abdulgani Tatar, Hasan Türkez, Taner Arabacı, (27.05.2011-29.05.2011), International Symposium on Drug Research And Development “from Chemistry to Medicine & New Horizons And Job Opportunities For Young Scientists, 2011
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The genotoxic potentials of some atypic anthipsychotic drugs on human lymphocytes", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, Abdulgani Tatar, Ahmet Hacımüftüoğlu, Fatime Geyikoğlu, Mevlüt Sait Keleş, Başak Toğar, Kırkpınar İsmet, (27.05.2011-29.05.2012), International Symposium on Drug Research And Development “from Chemistry to Medicine & New Horizons And Job Opportunities For Young Scientists, 2012
Ebubekir Dirican
Bildiri
"Modulatory effects of Thymbra spicata L water extract against the mercury induced genotoxicity in human lymphocytes in vitro", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, Toğar Başak, Anticancer Agents Research Congress (eacr)
Ebubekir Dirican
Bildiri
"A Modulator Against Mercury Chloride Induced Genotoxic Damage Dermatocarpon intestiniforme L", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, (27.05.2011-29.05.2011), International Symposium on Drug Research And Development “from Chemistry to Medicine & New Horizons And Job Opportunities For Young Scientists., 2011
Ebubekir Dirican
Bildiri
"Dermatocarpon Intestiniforme A Lichen Modulates Aflatoxin B1 Induced Genetic And Oxidative Damage In Vitro", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, (27.05.2011-29.05.2011), International Symposium on Drug Research And Development “from Chemistry to Medicine & New Horizons And Job Opportunities For Young Scientists., 2011
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The cytogenetic effects of the aqueous extracts of migratory locust Locusta migratoria L in vitro", Adem Güner, Hasan Türkez, Ümit İncekara, Ebubekir Dirican, Elanur Aydın Karataş, Toğar Başak, National Veterinery Pharmacology And Toxicology Syposium
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The in vitro effects of Dermotocarpon intestiniforme a lichen extracts against cadmium chloride induced genotoxic and oxidative damage", Adem Güner, Ebubekir Dirican, Elanur Aydın Karataş, Hasan Türkez, Toğar Başak, National Veterinery Pharmacology And Toxicology Syposium
Ebubekir Dirican
Bildiri
"The role of Thymbra spicata against 2 3 7 8 Tetrachlorodibenzo p dioxin induced genotoxic damage in vitro", Ebubekir Dirican, Hasan Türkez, Anticancer Agents Research Congress (eacr)
Ebubekir Dirican
Bildiri