"YUNANİSTAN HÜKÜMETİ VE AB YÖNETİMİ ARASINDA YUNANİSTAN BORÇ KRİZİNE İLİŞKİN SÜRDÜRÜLEN MÜZAKARELERİN EURO BÖLGESİ, AB VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE EKONOMİLERİNE - FİNANSAL PİYASALARINA OLASI ETKİLERİ", Mehmet Kuzu, Kamu İş-iş Hukuku ve İktisat Dergisi, 2015
Mehmet Kuzu
Makale
"TÜRKİYE EKONOMİSİNDE SERMAYE HAREKETLERİ, DÖVİZ KURU, ENFLASYON VE FAİZ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN KÜRESEL EKONOMİ POLİTİK ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ", Mehmet Kuzu, Fatih Kocaoğlu, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2015
Mehmet Kuzu
Makale
"BİST-SPOR ENDEKSİNDE İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN FİRMA DEĞERLERİNİN TESPİTİ", Mehmet Kuzu, Şletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2018
Mehmet Kuzu
Makale
"Cari Açığın Finansmanı: Türkiye için Bir Model Önerisi", Mehmet Kuzu, İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2020
Mehmet Kuzu
Makale
"AVRUPA BORÇ KRİZİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE GELİŞİMİ", Mehmet Kuzu, İşletme Akademisi Dergisi, 2020
Mehmet Kuzu
Makale
"DETERMINANTS OF BENCHMARK INTEREST RATE: EVIDENCE FROM TURKISH BOND MARKETS", Mehmet Kuzu, Journal of Economics Finance And Accounting, 2020
Mehmet Kuzu
Makale
"EFFECTS OF MARKET VARIABLES ON NET INCORPORATION: EVIDENCE FROM TURKISH 2018 DEBT AND EXCHANGE RATE CRISIS", Mehmet Kuzu, Journal of Business Economics And Finance, 2020
Mehmet Kuzu
Makale
"TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. UYGULAMASINDA İSLAMİ FİNANSTEKNİKLERİ ÖNEMLİ ROL OYNABİLİRMİ? : İSLAMİ FİNANSTEKNİKLERİNİN UYGULANDIĞI ÜLKELERDEKİ VARLIK FONUUYGULAMALARI ÇERÇEVESİNDE BİR ANALİZ", Mehmet Kuzu, Fatih Kocaoğlu, (29.04.2017-29.04.2017), Internatıonal Congress Ofıslamıc Economy, Fınanceand Ethıcs, 2017
Mehmet Kuzu
Bildiri
"Trabzon’da Otel Yöneticilerinin Eko Turizm Hakkındaki Görüşleri", Hami Ünlü, Ali Erbaş, Ahbvü Turizm Fakültesi Dergisi, 2021
Hami Ünlü
Makale
"Önbüro Hizmetleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Otelcilik Otomasyon Sistemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Turizm Mevzuatı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Turizm Ekonomisi", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Önbüroda Raporlama İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Önbüroda Oda İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Tur Operatörlüğü ve Seyahat Acentacılığı", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Mesleki İngilizce", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Konuk Giriş ve Çıkış İşlemleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Mesleki Deneyim", Önlisans, Türkçe, 6
Hami Ünlü
Ders
"Protokol ve Görgü Kuralları", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Yemek Tarifleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Yönetim ve Organizyon", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Beslenmenin Temel İlkeleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Kesme ve Doğrama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Kesme ve Doğrama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 4
Hami Ünlü
Ders
"Protokol ve Görgü Kuralları", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Hizmet Pazarlaması", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Halkla İlişkiler", Önlisans, Türkçe, 2
Hami Ünlü
Ders
"Gıda Saklama Teknikleri", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Dünya Mutfak Uygulamaları", Önlisans, Türkçe, 4
Hami Ünlü
Ders
"Genel Turizm", Önlisans, Türkçe, 3
Hami Ünlü
Ders
"Bölüm Başkanı"
Hami Ünlü
Yöneticilik
""
Hami Ünlü
Makale
"Türkiye’de Kış Turizmine Yönelik Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Meta Analizi", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.12.2019-21.12.2019), 1. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Örgütsel Öğrenme ve İş Analitiği İlişkisi, Kavramsal Bir Değerlendirme", Fatma Zehra Tan, Muhammet Girgin, Ömer Ceyhun Apak, (11.05.2018-13.05.2018), Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnovasyon Kongresi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, (19.07.2018-21.07.2018), 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül (04.10.2017-08.10.2017), 1. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat Acentesi Yöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (23.11.2017-25.11.2017), 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı (19.11.2015-21.11.2015), 1. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 2015
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, (07.04.2016-09.04.2016), 1. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Kültür Turizmi Destinasyonlarının Arz Yapıları Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu Örneği", Ömer Ceyhun Apak, İsa Uğur, (05.09.2019-08.09.2019), İksad 4. International Congress on Social Sciences, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Bildiri
"Kolayda Gıda Ürünlerini Satın Alma Davranışı Üzerine Bir Araştırma: Bardak Mısır Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2015
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Yöneticilerin Kültür Turizmi Algısı: Safranbolu Destinasyonu Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Taner Batı, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2016
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Kış Turizmine Katılan Yerli Ziyaretçilerin Seyahat Davranışları: Erciyes Kayak Merkezi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları ve Seyahat Memnuniyetleri", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Kültürel Miras Alanları Üzerine Bir Meta Analizi: Safranbolu İlçesi Örneği", Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Kübra Sünbül, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Turistlerin Yöresel Gıda Ürünlerine İlgi Düzeyleri (Interest Levels of Local Food Products by Tourists)", Ömer Ceyhun Apak, Ahmet Gürbüz, Journal of Tourism And Gastronomy Studies, 2018
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Restoran Müşterilerinin Personel İletişim Düzeyi Algıları ve Memnuniyetleri Arasındaki İlişki", Ozan Büyükyılmaz, Ömer Ceyhun Apak, Turk Turizm Arastirmalari Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Makale
"Kış Turizminin Sürdürülebilirliği Kapsamında Seyahat AcentasıYöneticilerinin Bakış Açısı: Kayseri Örneği", Ahmet Gürbüz, Nurettin Ayaz, Ömer Ceyhun Apak, Uluslararası Türk Dünyası Turizm Araştırmaları Dergisi, 2019
Ömer Ceyhun Apak
Makale