"1992-2018 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019
Ayşegül Kayar Muslu
Makale
"An Analysis of Grammar Teaching in Secondary School in Terms of Success, Attitude and Teachers’Views", Ayşegül Kayar Muslu, Fatih Veyis, Asian Journal of Education And Training, 2020
Ayşegül Kayar Muslu
Makale
"Dünya Edebiyatı Araştırmaları", Fars (İran) Edebiyatı, Nobel Akademik Yayıncılık, Sevim Oğuzhan, 6050330205, 327-351, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ayşegül Kayar Muslu
Kitap
"Öğrenmede Klasik ve Güncel Yaklaşımlar", Öğrenmede Güncel Kavramlar, Vize Yayıncılık, Seçer İsmail, 978-605-9278-93-5, 23-56, Bilimsel Kitap, Kitap Bölümü
Ayşegül Kayar Muslu
Kitap
"1992-2017 Yılları Arasında Uygulanan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programlarında Divan Edebiyatının Yeri", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (18.04.2018-22.04.2018), 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 2018
Ayşegül Kayar Muslu
Bildiri
"2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA TEMEL DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (21.06.2019-23.06.2019), II. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Bilgi Şöleni, 2019
Ayşegül Kayar Muslu
Bildiri
"2018 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETİM PROGRAMINDA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI", Fatih Veyis, Ayşegül Kayar Muslu, (25.04.2019-28.04.2019), Xıı. Internatıonal Congress of Educatıonal Research, 2019
Ayşegül Kayar Muslu
Bildiri
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 3
Ayşegül Kayar Muslu
Ders
"2211-A Genel Yurtiçi Doktora Bursu", TÜBİTAK, Kamu, Türkiye
Ayşegül Kayar Muslu
Ödül
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Ahmet Akpınar
Yöneticilik
"Arş. Uyg. Merkezi Müdür Yardımcısı"
Ahmet Akpınar
Yöneticilik
"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Çocuk Edebiyatı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Etkili İletişim", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe ı: Yazılı Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Eğitim Tarihi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Genel Dilbilim", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili Iı: Cümle ve Metin Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türkçe Iı: Sözlü Anlatım", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı: Ses ve Şekil Bilgisi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Orta Türkçe ıı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Güzel Yazı Teknikleri", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Orta Türkçe ıı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Çağatay Türkçesi", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ıı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Kompozisyon ıı", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Osmanlı Türkçesi ıı", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet Akpınar
Ders
"Osmanlı Türkçesi ı", Lisans, Türkçe, 4
Ahmet Akpınar
Ders
"Kompozisyon ı", Lisans, Türkçe, 3
Ahmet Akpınar
Ders
"Orta Türkçe ı", Lisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders
"Türk Dili ı", Önlisans, Türkçe, 2
Ahmet Akpınar
Ders