Dekanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Öğretmenlik mesleğini seçerek geleceğimizin teminatı olan gençleri yetiştirmeye talip olduğunuz ve Fakültemizi tercih ettiğiniz için sizleri yürekten tebrik ederim.

Çağın gerekleri doğrultusunda, bilimsel düşünceye önem veren, milli kültür ve değerlerimizle bütünleşen,  geçmişinden kopmayan ve gelecek için daha iyiyi ve güzeli bulmaya çalışan geleceğin teminatı gençleri yetiştirecek olan siz değerli öğretmen adaylarını mezun edebilmek en büyük arzumuzdur.

Fakültemizdeki, genç, takım ruhuyla çalışan, girişimci, üretken, paylaşımcı ekibimizle öğrenmede öğretenden çok öğrenenin aktif olmasının gerekliliğine inanıyoruz. Bu doğrultuda bilimsel araştırmalar yapmak ve öğrencilerine güncel bilgileri, modern yöntemlerle aktarabilmek en önemli görevimizdir. Siz sevgili öğrencilerimizin değişen zamanın getirdiği şartlara uygun olarak yeteneklerinizi keşfetmeniz, branşınıza göre donanımlı bireyler olarak ve sosyal - kültürel - ahlâkî açıdan rol model kişiler olarak yetişmeniz için üzerimize düşeni yapacağımızdan emin olunuz.

Öğretmenlik, sadece okul sınırlarında kalmayıp hayatın her alanında sürdürülen bir meslektir. Öğretmen; öğrencilerinin yalnızca okulda değil sosyal hayatlarında da  başarılı olmaları adına fedakarlık yapan onları  varlığıyla daha mutlu eden ve sadece mutlu ettiği için mutlu olan insandır.

Sizler de talip olduğunuz bu meslek gereği topluma faydalı, bilimsel düşünen, mesleki donanıma sahip, kendine güvenen, milli manevi değerleri benimseyen, geçmişinde üç büyük imparatorluk kurmuş atalarının torunları olduğunu unutmayan, önce kendini değil toplumu düşünen ve bu şekilde ülkesini her alanda yükseltecek gençler yetiştirmeye hazır olmalısınız.

Öğretmenlik kariyeri ile birlikte inanç, tarih ve kültürünü içselleştirmiş, köklü ve asil bir gelenekten güçlü ve onurlu bir geleceğe yürüme bilincine sahip, evrensel değerleri bilen, öğrenmek ve öğretmekten zevk alan, sanatkâr, yenilikçi ve girişimci öğretmenler olacağınıza inancımız tamdır. Eğitim öğretim süreniz boyunca başarılar dilerim.

 

                                                                                        Prof. Dr. Emin ERDEM

                                                                                                                                                                                   DEKAN