Bireysel Kariyer Danışmanları

Unvanı-Adı-Soyadı

Birimi

Bölümü

E-posta

Öğr. Gör. Emirhan AKTAŞ

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi Programı

emirhanaktas@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Elif KALDIRIMOĞLU TÜRKOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

ekaldirimoglu@bayburt.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hilal KAROĞLU

Eğitim Fakültesi

Temel Eğitim Bölümü

hkaroglu@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Fatma Betül KARACA

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim ve Organizasyon Bölümü/Lojistik Programı

fatmakaraca@bayburt.edu.tr

Öğr. Gör. Murat ÇETİN

Rektörlük

Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi

muratcetin@bayburt.edu.tr

Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı