Mobile Logo Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Güvenli Şehrin Huzurlu Üniversitesi
Ders Kaydı
Ders Kaydı Nedir Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?
 
Her dönem başında ve akademik takvimde belirtilen süre içerisinde, açılmış olan derslerden alınacak olanların kaydı Öğrenci Bilgi Sistemi  (ÖBS) sitemiz üzerinden yapılır.
 
Yatırılması gereken bir ücret varsa, ilgili banka (Türkiye Halk Bankası İnternet Bankacılığı veya gişelerden öğrenci numarası ile yatırılabilir.) ve hesap numarasına yatırıldıktan sonra ders kaydı yapılabilir. Dönem borçunu yatırmamış olan öğrencilerimizin ders kayıtlama işlemleri danışman tarafından onaylanmamaktadır.
 
Öğrenci tarafından yapılan ders kaydı, danışmanı tarafından -sistem üzerinden- onaylandıktan sonra geçerli olur.

Genel olarak her öğrencinin Güz ve Bahar dönemlerine ait 1 zorunlu ve 3 seçmeli ders alması ve başarması gerekmektedir.

Kayıt yaptırılan döneme ait dersten başarısız olan öğrenci bir sonraki aynı dönemde başarısız olduğu ders açılması durumunda aynı dersi, açılmaması durumunda danışman onayı ile farklı bir dersi seçmesi ve ders bağlantılarını yapması gerekmektedir.

Her dönem için uzmanlık alan dersine kayıt yaptırmak zorunludur.

Tezli lisansüstü programlarda bir öğrencinin bir yarıyıl için alabileceği azami AKTS, uzmanlık alan dersi dâhil otuz (30) AKTS’dir

Seminer dersine bir dönemde azami 30 ECTS’yi geçmemek üzere derslerle birlikte kayıt yaptırılabilir.

8 ders ve seminer dersini tamamlamamış öğrenciler tez dersine kayıt yaptıramazlar.

Öğrenciler ders seçimi yaparken dersin yeni ders veya daha önce alınmış olan dersin tekrarımı olduğunu ÖBS üzerinden belirlemeleri ve ders bağlantılarını yapmaları gerekmektedir.
 
Danışmanın onaylamadığı kayıt geçerli olmadığı için öğrenci-danışman görüşmesi ve onayın bu şekilde yapılması daha uygundur.
 
Ders kayıt sürecinin tamamını danışman ile birlikte yapmak çok daha uygundur.
 
Ders kaydı ile ilgili bütün sorumluluk öğrenciye aittir.
 
 Dönem kaydı yapılmadan derslere devam edilemez.
 
Kayıt süresi içinde, ders kaydı yaptırmayan öğrenciler, o yarıyıl devam etme hakkını kaybetmiş olur ve bu süre öğrenim süresinden sayılır.

İlgili mevzuat Hükümleri:

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Madde 19-20)
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI (Madde 10-15)
Yayın Tarihi: 
Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük MEtin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yukarı