Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12 Haziran 2020 Tarihli  ve 31153 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Doçentlik Yönetmeliğinde Değişiklik  Yapılmasına Dair Yönetmelik" değişmiştir. Değişiklik yönetmeliği için tıklayınız.


Yönetmeliğin son hali için tıklayınız.